ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל


ארגון השומרים, 1943
תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943

ארגון השומרים, 1943
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11. יוסף סוטיצקי?
12.פנחס גרבובסקי
13. אברהם דרויאן
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23. מרדכי מאירי
24.
25. אברהם שפירא
26.
27.
28.
29.
30.

31. יצחק הלפרין?
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.


תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

עלון 19.4.1937:לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים
55/3/1/5/ת

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

עלון 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים
167/7/1/5/ת

עלון 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה.
178/8/1/5/ת

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.צור קשר: dtalkville@gmail.com