ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר, 1937


נרשם בתור מועמד ..................

נרשם בתור חבר .....................

מס שאלון סך 100 מא''י שלם שובר מס' ..

תאריך ............... חתימה .....................


שם המשפחה ............................................ שם פרטי .....................
שם רעיתך......................שם האב ......................... שם האם ..............

תאריך הולדתך ..................... מקום הולדתך .................

מצב המשפחתי ( רוק נשוי אלמן מגורש) כמה ילדים ......................

מספר האנשים התלויים בך ..............................

המקצוע האמיתי שלך ...................................

השכלה ............................................

באיזה שפות אתה שולט .........................

כמה זמן בארץ ................. הנתינות בהוה ....... בעבר .............

עבדתך בצבא או במשטרה (נא לציין באיזה סוג) .....................

השמרת כבר מתי שהוא ( נא לציין מתי, כמה זמן, באיזו סןג שמירה) ...............

השייך לאיזה הסתדרות שהיא, אגודה, ארגון או מפלגה .......

מקום וסוג עבודתך עכשיו ............תנאי העבודה .................

מה משכרתך חדשי ..................................

מי מחברי האגודה מכיר אותך במדה כזו שיוכל להמליץ בעדך ..........

כתובת של הקרובים בארץ או בחו''ל ............

לכבוד .......

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל

ח.נ.

אני החתום מטה פונה אליכם בבקשה לקבלני בתור חבר לארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל ומצהיר בזה כי הנני מקבל על עצמי את עול המשמעת הכללית ולמלא אחרי כל תקנות והחלטות ולהכנע לכל ההוראות והתפקידים אשר ימסרו לי מטעם המוסדות המנהלים את הארגון.

בב''ח

תאריך: ...........
הכתובת: ...........................


הערות ועד הסניף:
..............................................

..............................................

תאריך .........


החלטת ועד הפועל:

..............................................

..............................................

תאריך .........החלטת המועצה:

..............................................

..............................................

תאריך .........תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

עלון 19.4.1937:לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים
55/3/1/5/ת

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

עלון 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים
167/7/1/5/ת

עלון 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה.
178/8/1/5/ת

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.
.צור קשר: dtalkville@gmail.com