ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל


עלון 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים
167/7/1/5/ת

חוזר מספר 37/7

1. קרן הריכוז

בישיבת המועצה ביום 24.5.1937 הוחלט על הלואה פנימית לשה אחת לקרן ריכוז.

החברים שחתמו על ההלואה הם:
1. טרטקובסקי, יוסף על סכום 5 לא''י
2.דרוין, אברהם על סכום 5 לא''י
3. נתנזון, חיים על סכום 5 לא''י
4. בן-אריה, יעקב על סכום 5 לא''י
5.היניך, יעקב על סכום 5 לא''י
6. חסון, משה על סכום 3 לא''י
7.ברשד, יעקב על סכום 5 לא''י
8.נתנזון, אלימלך על סכום 5 לא''י
9.מרגושילסקי, שמואל על סכום 3 לא''י
10.קלימן, דב על סכום 3 לא''י
11. רוטשילד, אברהם על סכום 3 לא''י

2. העברות

1. בילסקי, שלום הועבר מפתח-תקוה לשמירה בתל-אביב לבית רידינג.
2. בן-אשר, חיים הועבר לשמירה בעתלית
3. אסטריכר, יוסף הועבר לשמירה בעתלית
4. גרובר, אברהם הועבר לשמירה בעתלית
5. גרובר יהושע הועבר לשמירה בעתלית

3. אלבום

החברים הרוצים שתמונותיהם יופיעו באלבום הארגון של שנת 1937 מתבקשים להמציא את תמונותיהם למזכירות לא מאוחר מיום 1.7.1937

4. חשבונות

ועדי הסניפים מתבקשים להמציא למזכירות את חשבנותיהם עבור חודש מאי לא מאוחר מיום 25.6.1937.

5. סניפים

נחלת-דן: ביום השבת 19.6.1937 בשעה 9 בבוקר תתקים אספת חברים במרכז בעלי המלאכה.
פתח-תקוה: ביום שבת12.6.1937 נערכה אספת חברי הסניף. נבחר ועד הסניף והם: 1. גולדברג, יוסף 2. לוין יצחק 3. פיק, ירמיהו
השרון הצפוני: ביום השבת 19.6.1937 בשעה 10 למ''הצ תתקיים אספת חברים בביתו של החבר גרבובסקי פנחס בנתניה.

בב''ח

חתימה


תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

עלון 19.4.1937:לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים
55/3/1/5/ת

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

עלון 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים
167/7/1/5/ת

עלון 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה.
178/8/1/5/ת

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.
.צור קשר: dtalkville@gmail.com