כפר-סבא: שלשה מוכתרים, 1934

שלושה מוכתריםDisclaimer

מכתב ממשרד נציב המחוז
מחוז דרום, יפו
הנדון: מובחרים למושבה כפר-סבא, 3 אוגוסט, 1934

מכתב הנדון: מובחרים למושבה כפר-סבא, 3 אוגוסט, 1934

צור קשר: dtalkville@gmail.com