תותח דגם: לונג-טום
תוצרת: ארה''ב
שנת יצור: 1942
משקל התותח:
משקל הטיל:
סוגי תחמושת: נפיץ, תאורה, עשו (זרחן והפלטהן)
אמצאי גרירה: זחליל
אנשים בצוות: 15
טווח מקסימאלי : 23,500 מ'
קצב אש: 2 דקה
 תותח

תותח ''לונג-טום'' ממנו ירו על תל-אביב.


הגנה ובטחון

ההתנפלות הראשונה על קלקיליה

מאורעות 1921

"כפר-סבא אינה ניתנת להגנה ''

''ייסוד ההגנה"

מאורעות 1936

הגיוסים וההתנדבות

אות מלחמת ששת הימים

ההתנפלות הראשונה על קלקיליה

היכל חתרבות - ''יד לבנים''


חללי "ההגנה'' ,והמאורעות

חללי מלחמת הקוממיות עד 1956

חללי מבצע ''קדש'' עד 1967

חללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה

269


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא