הורים שכולים בעצרת .ערב יום הזכרון עם שר הבטחון משה דיין.

הורים שכולים בעצרת .ערב יום הזכרון עם שר הבטחון משה דיין.


מוצב גדול זה היה המבצר המרכזי של צבאות האוייב הירדני בגיזרה זו ותפקידו היה לא רק להפגיז את הישובים העבריים ולמנוע אפשרות פריצת הכוח הישראלי, אלא מכאן צריכה היתה לבוא ההסתערות של הצבאות הירדניים והפריצה אל חוף הים, כדי לנתק את הקשר בין צפון ישראל ודרומה .

''חירבת צופין'' ידועה מקרבות עקובי-דם עוד לפני מלחמת ששת-הימים. אחד הקרבות הגדולים התנהל פה בעת פעולת התגמול נגד מבצר של משטרת קלקיליה, ב-1956 . בקרב זה נפלו ח''י מחיילינו. אנדרטה לזכרם הוקמה במבואות המזרחיים של כפר-סבא, בדרך המוליכה לקלקיליה.

האנדרטה הוקמה על-ידי מיפקדת החטיבה, בתמיכת עיריית כפר-סבא ושאר הרשויות המוניציפאליות באיזור והיא מורכבת מחלקים אחדים. על אחת האבנים הגדולות שבכניסה למשטח רחב-הידיים הכתובת : ''חירבת צופין, מוצב ירדני'' נכבש על-ידי יחידות עוצבת השרון, אנדרטה לנופלים, הוקמה על-ידי חבריהם '' . שמאלה ממנה הוצב תותח בעל קנה רצוץ, כשהוא מופנה כלפי כפר-סבא ושיכוניה, מאחוריו שני גלים של אבנים גדולות, המסמלות את ''צוואר הבקבוק'', שדרכי איימו אוייבינו לפרוץ אל לב המדינה, ומאחוריהן - אבן-מצבה ועליה חקוקים שמותיהם של 18 מחיילינו, שנפלו בדרך הסתערותם והפיכת ''צווארי הבקבוק'' למרחב חפשי, המשתרע עז הירדן.

יד-לבנים

הנצחת זכרם של בני המקום, גיבורי תקומת ישראל, לפני מלחמת השחרור ואחריה, זכתה וזוכה לתשומת-לב מירבית מצד הרשות המקומית. עוד ביולי 1949 בעצם ימי הקרבות הוחל, לפי הצעת משרד הבטחון, לאסוף את החומר על כל החללים במלחמת השחרור והורכבה ועדה מיוחדת להנצחת זכרם. אחרי בירור עם גורמים שונים ועם אדריכלים, אותר שטח של עשרה דונאם קרקע בקרבת בית-הקברות לחללי ''ההגנה'' להקמת אנדרטת זיכרון. החומר הרב, שרוכז על בני המקום שנפלו נכלל בספר ''יזכור'', שהופיע על-ידי משרד הבטחון. למרבית החללים הוקמו מציבות אחידות, כדוגמת המציבות המוקמות בבתי-הקברות לחללי צה''ל. קדמה לכך נטיעת ''גן-המגינים'' ,במערב העיר.

כפר-סבא מציינת בגאווה, שהחל מיום השנה הראשון שלאחר מלחמת הקוממיות, נערכים כאן ערבי זכרון לחללים בני המקום, כשבתי הקולנוע ובתי השעשועים סגורים. בכך שימשה כפר-סבא מורה-דרך ודוגמה לישובים אחרים.

309


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא