נציג משרד הבטחון א. סריג מגיש לראש העיר אות מלחמת ששת הימים

נציג משרד הבטחון א. סריג מגיש לראש העיר אות מלחמת ששת הימים


אות מלחמת ששת-הימים הוענק לכפר-סבא

'' 12 שעות גורליות עברו עלינו ביום 6 ביוני 1967 , הוא יומה השני של מלחמת ששת הימים, וחרדה רבה קיננה בלב האחראים לחזית שלנו בנוגע ליכולת עמידתם של הישובים באיזור וביחוד של תושבי שיכוני העולים בכפר-סבא, שרק כמה מאות צעדים הפרידו בינם לבין המיצבים הירדניים שב'צוואר הבקבוק'. אולם בתום 12 השעות הגורליות הללו כבר עמדנו אנו בפתחה של שכם'', סיפר מפקד החטיבה זאב שחם (זוניק), שחטיבתו כבשה את קלקיליה, את טול-כרם ואת שכם, בטקס הענקת אות מלחמת ששת הימים לעיריית כפר-סבא על חלקה במערכה.

תעודת אות מלחמת ששת הימים הוענקה לעיריית כפר-סבא בטקס חניגי, שנערך באולם הישיבות של מועצת העיריה. התעודה, חתומה בידי שר הבטחון משה דיין, הוגשה לראש העיריה ז. גלר על-ידי סגן המנהל הכללי של משרד הבטחון אריה סריג. הוא אמר, כי העיר כפר-סבא הוכרה על-ידי שר הבטחון והרמטכ''ל, באישור הממשלה, כישוב ספר, שבדומה למשקי הספר ולירושלים רשם פרקים יפים במאבקה של המדינה. האות הניתן לעיר הוא אות הערכה קולקטיבי, בנוסף לאותות האישיים שקיבלו אלפים מתושביה.

ראש העיריה ז. גלר אמר, שהענקת התעודה לעיריה היא אות כבוד לעיר כולה וביחוד לתושבי השיכונים יוספטל וקפלן, רובם עולים חדשים, שעמידתם הגאה תחת מטר הפגזים, שהומטר עליהם ממוצבי האוייב, נתנה עידוד לכל התושבים.

ראש המועצה האזורית השרון התיכון י. לנדאו הביע בהזדמנות זו את תודת כל ישובי השרון למיפקדת החטיבה על הקמת אנדרטה מעל מוצב צופין, צפונית לקלקיליה, שממנו הופגזו הישובים וגם תל-אביב. האנדרטה היא אות וסמל לשיחרור האיזור מסיוט שנמשך יותר מ-20 שנה.

דקלים ואנדרטה לחללי עוצבת השרון

אנדרשה לחללי עוצבת השרון, שכבשה את המשולש הערבי במלחמת ששת-הימים, הוקמה על חרבות משלטי צופין - תל גדול, שממנו נשקפים כפר-סבא והישובים השכנים - צופית, בית-ברל ורמת-הכובש.

ממוצב זה הופגזו כל הישובים העבריים בשרון וביחוד השכונות יוספטל וקפלן. שם פעל גם תותח ''לונג-תום'' שממנו הופגזה תל-אביב.

308


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא