רפופורט, נתן  ארב, אהרון  בלקינד, מאיר  בר-תקוה, יצחק גארדיס, בן-ציון

עלה לארץ בשנת 1935 מריגה (לאטביה) ונכנס לקיבוץ הנוער הציוני ''המפלס'' בכםר-סבא. ביוני 1936 התגייס כנוטר במשק קלמניה, שבו עבד לפני כן כפועל חקלאי. נהרג בתאונה שארעה בעת טיפול בחומר נפץ. הובא לקבורה בכפר-סבא

רפופורט, נתן

נולד בשאוולי שבליטא בבית אביו, הרב יעקב דוד רפופורט, שהיה הרב בקהילה זימל. למד בישיבת אביו ובישיבת טלז. ב-1905 עלה לארץ-ישראל והתיישב בפתח תקווה.בתור פועל. היה מן הראשונים שהתיישבו בכפר-סבא ונטע בה כרם גם בשביל אביו הרב, שחסך ממשכורותו הדלה לשם מצוות ישוב ארץ-ישראל. בפרוץ המאורעות ביפו ב-1921 דרש נשק ל ''הגנה'' על כפר-סבא. משלא נענהעבר לעין-חי. ביום 4 במאי הלך לפתח-תקווה והצטרף ל''הגנה''. ביום חמישי בבוקר, בעמדו בשורות הראשונות של המגינים, נפצע קשה ומת.

ארב, אהרון

חבר קיבוץ ''הכובש''. נרצח ב-16.6.38 בידי כנופיית מרצחים ערבים., שחדרה לחצר המחנה של המשק והמטירה אש על עובדי המאפיה שלשו בצק ללחם. בן 21 היה במותו. עלה לארץ ב-1936 מברלין (גרמניה).שם היה חבר כשנתיים ב''החלוץ''. עם לעלייתו לארץ צורף לקיבוץ המאוחד. הובא לקבורה במשק רמת-הכובש.

בלקינד, מאיר

נולד ב- 1904 בראשון-לציון. בנו של אבי הבילו''יים שמשון בלקינד. (אחיו נעמן נתלה בדמשק על ידי התורכים, באשמת שייכות לחבורת הריגול של אהרונסון). חקלאי. מנהל משק ''האוצר'' ליד כפר-סבא. נרצח ביום ו' ג' באלול תרצ''ו (21 באוגוסט 1936), באחזו בהגה, במכונית שבה הסיע פועלים יהודים ממשק ''האוצר'' לכפר-סבא. הניח אשה צעירה ותינוקת. הובא לקבורה בראשון לציון.

בר-תקוה, יצחק

בן יום טוב ולילי. נולד ב-15 ביולי 1927 בפראג (צ'כוסלובקיה) ועלה ארצה ב-1935. סיים את בית-הספר העממי במגדיאל, קיבל הכשרה בטירת- צבי והיה פעיל ב''בני עקיבא''. נפל בשמירה ליד כפר-סבא ב-כ''ט אב תש''ז . הובא לקבורה בכפר-סבא.

אורמיאנר, גינה

חברת קיבוץ''מחר''. נרצחה בערב יום שני, ה' באייר תרצ''ט (24.4. 1939) בלכתה לסגור את הבאר בשדה, בידי כנופיית ערבים שארבה לה. נולדה ב-1919 בוורמס (גרמניה). עלתה לארץ ב-1935 כחברת ב''הבונים''. היתה חברה בחברתהנוער בכפר-גלעדי ומשם עברה לקיבוץ ''מחר''. הובאה לקבורה בכפר-סבא.

חללי ה''הגנה'' והמאורעות
 גורביץ,  ברוך  גלר, גדליהו  חיימוביץ, יחיאל  ישראלי, אברהם  לאזאנסקי, שושנה
גורביץ, ברוך

נוטר, תלמיד האוניברסיטה העברית בירושלים. נולד בפולין (וילירה) ב-1912. עלה לארץ ב-1935. נהרג בהתנקשות מן ההמארב במכונית הפועלים החוזרים מעבודתם במשק ''האוצר'' ליד כפר-סבא ביום ו' ג' באלול תרצ''ו (21 אוגוסט 1936). הובא לקבורה בתל אביב.

גלר, גדליהו

נולד ב-1907 ברוהטין (מזרח גליציה) נתייתם מאמו ב-1915. גמר את בית הספר העממי ועבר לסטניסלבוב . שם נכנס ל''גורדוניה''. היה חבר גם בתנועת ''הנוער והחלוץ''. עלה לארץ ב-1926. עם חברי הקבוצה הראשונה של ''גורדוניה'' ב ''עמק-השבע'' בפחת-תקווה. עבר לכפר-סבא והיה בין החברים הפעילים במוסדות בהסתדרות במקום ואחר כך גם מזכיר מועצת הפועלים יצא בשליחות ההסתדרות לפעולה ב''החלוץ''. מזכיר מ.פ. פרדס-חנה וכן מזכיר מועצת הפועלים בגליל. ב-13.3.1937 נרצח בלכתו עם שניים מחביריו בדרך מיבנאל לבית-וגן.

חיימוביץ, יחיאל

נהג ושומר. נולד ברומניה ב-1912. עם בוא הדרישה לגיוס נוטרים לשרון הצפוני, הניח משמרתו בפרדסי כפר-סבא והלך לעמדה מסוכנת יותר. הותקף ביריות מן המארב בצאתו בערב עם עוד שני שומרים לבקורת המשמרות בפרדסים. הובא במצב קשה לבית החולים ''הדסה'' בתל אביב ומת בו בלילה בשעת הניתוח, אור ליום ה', י''א באב תרצ''ו (30 ביולי 1936) הובא לקבורה בכפר-סבא.

ישראלי, אברהם

בן ראובן ורחל. נולד בג' אלול תר''פ בבאטום שבקווקאז. עלה לארץ עם הורין בהיותו בן שנתיים. ב-1938 התנדב לנוטרות ושירת במושבות השרון. ב-1939 הועבר לכפר-סבא פעל והדריך בשטח הבטחון והשמירה , שלא היה אלא מסווה ל''הגנה''. ב-6 ביוני 1943 יצא בראש חולית חברי ''ההגנה'' לסייר בסביבות שכם- סבסטיה. בדרכם אל אחד הכפרים הותקפה החוליה על-ידי כנופיית ערבים ונלקחה בשבי. ישראלי נרצח בידי ראש הכנופיה. בן 23 היה במותו. הובא לקבורה בכפר-סבא

לאזאנסקי, שושנה

נולדה בפולין ב-1917. בת יצחק ורחל. ב-1935 עלתה עם משפחה מפלונסק (פולין) ומיד הצטרפה לתנועת העבודה בארץ. ימים אחדים לפני האסון נכנסה לעבודה במשק ''האוצר''. נפצעה קשה בהתנקשות על משאית פועלי ''האוצר'' ביום ו' ג' באלול תרצ''ו (21 באוגוסט 1936). מתה ביום א' ה' באלול תרצ''ו (23 באוגוסט 1936). הובאה לקבורה בכפר-סבא


316


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא