פלוגת נוטרים בעת אימוניה

פלוגת נוטרים בעת אימוניה


לא יצאנו לעמדות מתוך סכסוך עם ועד המושבה, אותו לילה היו, כמובן, אנשי 'ההגנה' מתוחים ודרוכים, מתוך שידעו, כי אין לפניהם שמירה יהודית.

חנוך קלעי סיפר עוד, שעם הנהגת הנוטרות במושבה הכניס אצ''ל רבים מאנשיו אל שורותיה ומאחר שאצ''ל מילא תפקיד חשוב בהגנת המושבה לא עיכבו בעד גיוסם לנוטרות. בין הנוטרים מאצ''ל היה יחיאל חיימוביץ, שנפל על משמרתו ב-30.7.36 . המשורר א. צ. גרינברג, שביקר במקום שאל את קלעי מדוע הוא שולח לנוטרות אנשים המסוגלים לפעולות. נוטרים רבים נמצאו מחוץ לשורות אצ''ל. קלעי מספר כי הביא דברים אלה לשיחה עם חברים, אבל הם לא נתקבלו אז על דעתם, כי חשבו שרצוי לנצל כל אפשרות לאימונים בנשק ולרכישת נסיון.

על הריב המר ששרר בין אנשי 'ההגנה' ואנשי אצ''ל בכפר-סבא ושהעיב על היחסים האישיים, מעיד סיפורו של יואל סוסנובסקי, שהיה סגנו של חנוך קלעי. הוא מספר כי פעם קיבל פקידה לפגוע בשלושה ממלאי התפקידים הציבוריים במקום ומאנשי 'ההגנה' - פנחס ספיר, שלמה אנגל ואברהם קרן, אולם הוא לא ביצע את הפקודה ועמד לדין על כך. משפטו בוטל, לדבריו, הודות להתערבותו של אברהם שטרן (יאיר).

בין הפעילים בלח''י, נוסף ליהושע זטלר היה גם יהושע כהן, יליד 1922. בגיל 14 הצטרף לאצ''ל ופרש ממנו ועבר ללח''י. הצטיין בתעוזתו, ''טרוריסט'' ואיש מחתרת מסור. חי שנים רבות כחיה נרדפת בפרדסים רעב ללחם ולנקם. ביצע פעולות-גמול נגד ערבים ואנגלים. תחנות חייו : בתי-סוהר בירושלים ועכו ולבסוף 4 שנים גלות באריתריאה, סודן וקניה. בשובו הצטרף לישוב הקיבוצי שדה בוקר (1952). עם הצטרפותו של ד. בן-גוריון למשק נעשה לידידו וקיבל מידיו למזכרת אלבום ורובה ''עוזי'' חדש.

מאורעות 1936

התפרצות המאורעות ב-1936 לא היתה בלתי-צפויה. כבר חדשים רבים לפני-כן נישאה באוויר הסתה פרועה נגד הישוב העברי, שגדל והלך עקב עליית היהודים מארצות אירופה וביחוד מגרמניה. עליה זו הביאה לא רק לגידול במספר היהודים בארץ, אלא גם לגידול במספר הישובים, והמהומות באו כדי לכלותם.

כפר-סבא וישובי הסביבה טעמו את טעם המאורעות שבועות אחדים לפני שפרצו בכל הארץ, כאשר לכפר-סבא הובאו גופותיהם של אברהם גלותמן, איש נהלל, שנרצח ליד קלקיליה בהיותו בתוך אוטובוס ערבי, ושל הנהג צבי דננברג, וסוחר העופות ישראל חזן.

290


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא