המאבק על ניהול עצמי


המאבק על ניהול עצמי

שני ועדים לישוב אחד

''אחד בנה - השני קלקל''

מוכתריה

חבלי הקמת מועצה מקומית הכביש הראשון

בניין ראשון לבית-הספר

שיכונים ראשונים לפועלים ולעולים


199


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא