34 תושבי כפר-סבא ב-1923

34 תושבי כפר-סבא ב-1923


שני ועדים לישוב אחד

ב - 20 השנים הראשונות לקיומה של המושבה (1924-1904) היו לה שני ועדים. בפתח-תקווה ישב הוועד, שנבחר על-ידי בעלי הנחלאות ושנקרא ''ועד המושבה שבפתח-תקווה'' ובכפר-סבא ישב ''ועד התושבים'' או ,''ועד המושבה'', שנבחר על-ידי התושבים במקום. הסכסוכים בין הוועדים הלכו והחריפו. ראש ועד התושבים דרש לקבל לידיו את כל השלטון ואף את ניהול ספר-האחוזה. הוועד שבפתח-תקווה התנגד בתוקף למסור עניין כה אחראי בידי ''אדם שלא מכבר עלה ארצה ושאין לנו ידיעות מספיקות על מידת ישרו ונאמנותו''. הכוונה היתה לברוך ילינסון (עמרמי) שהצטרף למתישבים החדשים ובלט מיד כעסקן ציבורי.

יום כ''ט בתשרי תרפ''ד( 1923) ראוי שיירשם כיום של מיפנה בהתפתחותה של כפר-סבא. באסיפה כללית של תושבי המקום ושל בעלי הנחלאות שאינם תושבים הוחלט כי הוועד המקומי לא יהיה תלוי עוד בוועד תושבי-החוץ. בבחירות חשאיות, שבהן השתתפו 23 מתושבי המקום, נבחרו לוועד המקומי ברוך עמרמי, צבי ריזנבך, צבי ויינברג, יואל אברוצקי, משה דרויאן, חיים סוסנובסקי ובן-ציון זטלר. האסיפה קבעה, כי לוועד זה הזכות המלאה לנהל את כל ענייני המושבה, לסדר את חייה הפנימיים ולהודיע ברבים, שהיא מהווה בא-כוח יחיד של המושבה לפני המוסדות והממשלה.

''מה שאחד בנה קלקל השני''

בדו''ח שמסר לאסיפה הכללית נאמר :

''במשך השנה הונח היסוד לישוב בכפר-סבא. זר הפעם השלישית שכפר-סבא הולכת ונבנית ולכן קשה סידורה. יש לה חבלי לידה. בקושי ואחרי השתדלויות השגנו מההנהלה הציונית את הקרדיט בסכום של 1,200 לי''מ ועל-ידי זה התחלנו בהקמת כפר-סבא. הקרדיט מיק''א לשם הספקת המים ייצא לפועל בקרוב. באמצעים המצומצמים השתדלנו להוציא לפועל את החלטת האסיפה הקודמת על דבר החזקת מורה ושו''ב במושבה. - - - אנו עומדים במשא-ומתן עם קבוצת מגדלי טבק. זה יתן דחיפה לתושבי כפר-סבא להתקדם.

'',הרבה לא עשינו. תמיד היינו עסוקים. הניגודים, החיכוכים, האסיפות התמידיות, שלא הביאו שום תוצאות, גזלו את הזמן ואת האפשרות לעבוד. מה

200


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא