המושל הבריטי גוזר הסרט בחנוכת הכבישים. משמאל דב הוז ז

המושל הבריטי גוזר הסרט בחנוכת הכבישים. משמאל דב הוז ז''ל.


בהצלחה רבה. ליד המועצה המקומית פעל ועד בטחון משותף לכל חוגי האוכלוסיה.

היחסים המעורערים בין הסיעות במועצה המקומית הגיעו לשיא בעצם שנות השואה. הידיעות על התקרבותם של הכוחות הנאציים בפיקודו של רומל לגבולות מצרים חייבו את הישוב לעשות הכנות מוגברות בתחום הבטחוני. בנוסף לתקציבים המיוחדים, שקובצו בהסתר מעיני הממשלה באמצעות מגביות מיוחדות, הקציבה סכומי כסף לצרכי שמירה, אך למעשה הוצאו הכספים על צרכיה השוטפים של ''ההגנה'', במקום נמצא מי שגילה את סוד ההוצאה למושל הבריטי וב-8.1.43 כתב סגן מושל המחוז ג'. ג', גרינווד לארבעת חברי הנהלת המועצה, א. קרן, ש. אנגל, ב. כצנלסון ופ. קוזלובסקי (ספיר) (יו''ר ועדת הכספים), שעליהם להכניס לקופה 15 לא''י כל אחד (סה''כ 60 לא''י), שהוצאו ללא אישור לצרכי שמירה ובטחון. סגן המושל כתב, שאם הסכום הזה לא ישולם לקופת המועצה תוך חדשיים על המועצה המקומית להגיש תביעה משפטית לשם החזרת הכספים, ואם המועצה תיכשל או תסרב לעשות כך, רשאי מושל המחוז למנות אדם מתאים לשם הגשת תביעה בשם המועצה.

בישיבת המועצה הביעו רוב חבריה את מחאתם על הפגיעה באאוטונומיה של המועצה. הוחלט לא להגיש תביעה כנגד חברי ההנהלה. אולם נציגי החקלאים סירבו להצטרף למחאה והדבר עורר זעם במושבה.

שיכוני פועלים ועולים

חוקת המושבה קבעה, שלהתנחל במושבה יכול רק איש שברשותו לפחות חמישה דונאם אדמה. הפועלים, מיד עם היכנסם למושבה דרשו לשנות את החוקה הזו ולאפשר להתנחל במקום גם לתושבים בעלי דונאם אחד. רק לאחר מלחמה קשה הוסכם, בתמיכתו של ראש הוועד אליהו אוסטשינסקי,לאפשר לתושבים שאמצעיהם מצומצמים להתנחל במקום.

ניתנה עזרה לתושבים לרכוש שטחים של דונאם או דונאם-וחצי לשם התנחלות. רוב תושבי המקום כיום אינם יודעים, כי השטחים הנקראים ''יער פסקל'' ו/''גבעת ''אברוצקי'' היו בעבר חגורת בטחון למושבה ונרכשו ביזמתם של הפועלים.

בשנת 1931 , כשגברה העליה לארץ וציבור הפועלים במושבה חשש שגל הספסרות בקרקעות יעבור גם על כפר-סבא, לקחה על עצמה מועצת הפועלים את רכישת הקרקעות לצרכי שיכון, ולא נתנה להם ליפול בידי הספסרים.

230


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא