הופעה ספורטיבית של תלמידים


מהאמת, שכפר-סבא היום וכפר-סבא שלפני ארבע שנים - הן כמעט שתי מושבות שונות. שפל ועזובה בכל הפינות, לא דמות חיצונית ולא שירותים ציבוריים תקינים - אלה היו פני המושבה במשך שנים רבות. והנה נפל הדבר במושבה : אנשים צעירים יותר, היודעים אחריות ציבורית מהי, קיבלו עליהם את הנהלת ענייני המושבה.

''כיום עומד הרוב ההסתדרותי לפני פסק-דינו של הציבור ונדמה שהוא עומד בכבוד ובגאון. ישנם הישגים חשובים. הציבור הציוני המתקדם אינו יכול להתאונן על הרוב הזה. הוא היה נאמן לקו הציוני והעממי ונמנע מלהיכנס למדיניות פלגנית ומעמדית. אנו הולכים לקראת ימים של הכרעות גורליות בציונות ובישוב, ובכל מקום אנו זקוקים בראש מועצותינו לאנשים הנאמנים ללא סייגים למרות הלאומית, לעבודה עברית, לקו מוניציפאלי ציוני מתקדם ועממי''. (,,הזמן'')

''המועצה הנוכחית של כפר-סבא, אשר הרוח החיה שבה היו נבחרי ציבור הפועלים במושבה, מתייצבת כתום ימי כהונתה לפני קהל הבוחרים כשבידיה הרבה מעשים ופעולות, הישגים והצלחות. בהדרכתה ובפעילותה הוכנסו סדרים למושבה, שהיתה קודם פרועה בארגונה ומוסדותיה היו מפוצלים ונטולי סמכות וכשרון המעשה. בכל פינות המושבה ניכרים מאמצי המועצה ופירותיהם. ניתנה דוגמה להנהלה משקית של ענייני המועצה, שזכתה לשבח. כפר-סבא משמשת דוגמה כיצד פועלים יודעים לנהל מושבה בשעה שהציבור מוסר להם את הזכות. זהו הישג הסתדרותי, ישובי וציוני גדול. מחובתו של ציבור הפועלים לא רק לקיים את ההישג הזה, אלא גם לבצרו ולהאדירו''. (,,הפועל הצעיר'')

התבדלות

בבחירות של שנת 1943 אירע מקרה התבדלות של סיעה אחת בהסתדרות מרשימת הפועלים הכללית. ''השומר הצעיר'' ו''הליגה הסוציאליסטית'' סירבו לקבל עליהם את החלטת מועצת הפועלים בישיבת לילה, שנמשכה 12 שעות רצופות, של הוועד הפועל של ההסתדרות, נתקבלה החלטה האומרת : ''החלטת מועצת פועלי כפר-סבא על הליכת ההסתדרות לבחירות למועצת המושבה היא חוקית ומוסמכת ועונה לרצון הוועידה הכללית השלישית של ההסתדרות''.

הסכנה המשותפת והעמידה הממושכת נגדה בשנות המאורעות (1936-37 ) גילו לכולם את הצורך בערבות הדדית. מה שלא עשתה ההכרה הצליחו לחולל המוקשים בדרכים והכדורים שפגעו בפועלים ובאיכרים. שתי הסיעות פעלו בליכוד בכל הקשור בצרכי הבטחון, והפעולה למען מבצע ''כופר הישוב'' עברה

229


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא