חג הנטיעות וחנוכת הכבישים: ב-1939

חג הנטיעות וחנוכת הכבישים: ב-1939


את מושבתנו. עוד רבה העבודה במקום, ואנו מקווים שבעזרת התושבים, שיתלכדו סביב המועצה, ובעזרת המוסדות העליונים והשלטונות יעלה בידינו למלא את תפקידינו'',

תשובה למקטרגים על סלילת הכביש נתן ש. שטמפר ממייסדי פתח-תקיוה, שהביא את ברכת חבר המועצות, הוא אמר :

''יש אנשים רבים החושבים : עת צרה ליעקב ואין צורך לחוג. אני חושב, שדווקא בזמן צרה גדולה יש להרחיב את עבודתנו. ואם יש אנשים היכולים לבנות ולסלול, הרי זה משמח מאוד וצריך להשתתף בשמחתם''.

שם טוב

בדצמבר 1940 , מיד לאחר גירוש מעפילי ''אטלנטיק'' לקפריסין על-ידי הבריטים, התכנסה בבית-הפועלים החדש בכפר-סבא מועצת ההסתדרות, שהיתה מוקדשת לבעיות העליה. בישיבת המועצה, שנמשכה כל הלילה,הובאה גם ברכה לפועלי כפר-סבא על עמידתם האיתנה במאבקם הציבורי ועל הצלחתם בניהול הרשות המקומית.

על-אף ההתקפות רכשה המועצה המקומית שם טוב במושבה ומחוצה לה. ב-1943 לקראת הבחירות למועצה השניה, כבר היתה למאורע ''עתונות טובה'',

'' ,ציבור הפועלים בכפר-סבא, למוד המלחמה על עבודה עברית, למוד היצירה הפועלית והשתרשות במשק הפרטי, הרגיש, כי יש בו הכוח להרים את הנהלת המושבה כולה, לא רק משום שכוחו המספרי מחייב אותו לכך, כי אם גם מתוך הכרה, כי כשרונות היצירה הגנוזים בו וליכודו המלא יעמדו לימינו נגד הקשיים (האובייקטיביים ונגד האופוזיציה ה,אזרחית' ''(,,דבר

''מושבה זו, העומדת על סף יובלה ה-40 , מעולם לא ידעה שלום-בית עד שנבחרה מועצתה החולפת, שאת הישגיה איו עין משוחדת יכולה להכחיש. במועצה היה רוב לאנשי מפא''י, שהוכיחו לא רק כשרון מעשה, אלא אובייקטיביות ודאגה לכלל הראויים לשבח. פלאקאט-הבחירות שלהם סיכם את ההישגים המעשיים. בבת-צחוק על שפתיו יקרא מספרים אלה בן תל-אביב, אך במושבה רישומם ניכר ביותר, והם שהכניסו בה נוי ונוחיות. המצב הכלכלי הטוב לא דרש תקציב רב לעזרה סוציאלית, ואף בתקופה שלפני פרוץ המלחמה בוצעו עבודות ציבוריות בקנה-מידה רחב לעזרת מחוסרי עבודה. נגד מאזן אשר כזה אפשר היה לטעון ?''. (''הארץ'')

''גם המתנגדים הקיצוניים של הרשימה ההסתדרותית אינם יכולים להתעלם

228


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא