לספר כפר-סבא
פנחס ספיר

בלב רוטט עיינתי בספר כפר-סבא המונח לפנינו ובסיפוריהם של הראשונים. תודעת השליחות של בניין הארץ והעקשנות היהודית הן שעמדו להם, לאנשי העלייה הראשונה והשנייה בבואם להיאחז בקרקע ארצנו, והן שסייעו להם להתגבר על התלאות והסבל, לאכול לחם צר ומים חץ ולעמוד בשער נגד כל המתנכלים. בעינינו נראים הם כדור הנפילים.

לא רבים מהישובים בארץ חרבו שלוש פעמים והוקמו מחדש ככפר-סבא. רק בזכות התלאות, הסבל והסבלנות לאין קץ של הראשונים אפשר היה לעמוד בכל אלה ולהגיע עד הלום. כל שהכיר את שיינפיין המנוח היהודי הראשון שלן על אדמת כפר-סבא, וכל מי ששמע או קרא את הסיפורים אודותיו, מלא הערצה על מעשיו ומעשי חבריו ועל העוז והכוחות הנפשיים והפיזיים שהיו להם לעמוד בכל אשר עמדו. תקומתה של כפר-סבא באה הודות לעמידתם של המתנחלים במקום וגם בישובי הסביבה והודות לאנשי 'ההגנה', שנורו מן המארב ושעלו על מוקשים בדרכם לעבודה וממנה, בכל תקופות קיומו של הישוב, בשנות המאורעות שלפני קום המדינה, והודות לגילויי הגבורה וההקרבה הגדולים בשנות קימומה של בני המקום במערכות צה''ל ובכל 25 השנים שאחרי תקומתה.

איש כפר-סבא אני זה 43 שנים. אף כי לא היתה לי הזכות לראות את המושבה בראשיתה, הרי בכל שנות מגורי בה חייתי את יסורי גידולה, את כאבי התפתחותה ואת כל המאבקים הציבוריים שהתחוללו


נושאי האור - תבליט-קיר אמנותי (יצירתו 
של הצייר והפסל נפתלי בזם) מוקדש לתושבי כפר-סבא 
ולכל בוניה, בניה, לוחמיה ומגיניה מוצב בחזית בית המרכז 
לתרבות העירוני החדש.

נושאי האור - תבליט-קיר אמנותי (יצירתו של הצייר והפסל נפתלי בזם) מוקדש לתושבי כפר-סבא ולכל בוניה, בניה, לוחמיה ומגיניה מוצב בחזית בית המרכז לתרבות העירוני החדש.


בה (בשל אחד מהם - המאבק על עבודה עברית - נכלאתי בבית-הסוהר). אולם כל אלה הנם כיום כאין וכאפס נוכח המעשה הגדול ומרחיב הלב שאפשר לראות בה.

כיצד לא ירחב הלב למראה צעדי הענק שעשתה המושבה בדרך להיותה עיר ואם בישראל. ההישגים בתעשיה, בחקלאות, בבנייה, במסחר ובמלאכה, בחינוך ובתרבות, בחיי חברה, בשירותים הנרחבים ובמוסדות ציבור - בכל אלה, היפים לכל עיר נדולה, יכולה עירנו להתברך. וכל אלה הם יותר מאשר נחמה על כל שנות ייסורי ההתנחלות והשכול שבהם התנסו תושבי המקום, מראשוני המתיישבים ועד אחרוני העולים.

התודה והברכה למייסדי הישוב, לאלה שהלכן מאיתנו ולא זכו לראות את פרי עמלם ולאלה החיים עמנו, שזכו לראותה בגידולה ובהתפתחותה של כפר-סבא. תודה לראשי העיר, כיום ובעבר, ולכל שעשו במלאכה החשובה, על תרומתם הגדולה להשגת היש הרב והגדול הזה, ותודה לחבר שלמה אנגל, שהיה שותף נאמו לעשייה הגדולה הזאת ועתה גם טרח לאסוף גנזים לצורך כתיבת הספר, עריכתו והבאתו לדפוס,

אני מלא תקווה ואמונה, שלכולנו תהווה הקריאה בספר הזה חווייה מעוררת זכרונות, ולדורות הבאים ולילדיהם יהווה הספר חומר היסטורי ולימודי רב-ערך, שלאורו יתחנכן הם והבאים אחריהם.| תוכן עניינים | עמוד קודם | עמוד הבא |