הקדמה
שלמה אנגל

שני עצי אקליפטוס עבי שרשים ליד בית החאן הישן, ששימש אכסניה ראשונה לאדם ולבהמה (כיום בית העיריה); שני מבנים ישנים, שרק אחד מהם עודנו משמש למגורים, מתוך 12 הבתים הראשונים, שנבנו בסוף העשור הראשון לייסודה של כפר-סבא, ולמרבה השמחה גם שלושה שרידים חיים - זה כל מה שנותר מראשיתה של המושבה - בת השבעים.

70 שנה חלפו מאז שתל הסטודנט הרוסי יצחק שיינפיין את שתילי האקליפטוס הראשונים, אשר נבטו, צמחו, העמיקו שורש והיו לעצים עבי גזע, 70 שנה חלפו מאז נטה היהודי הראשון ללון על אדמת כפר- סבא השוממה והעזובה, הרבה עלילות ומאורעות עברו עליה, על פר-סבא, על אדמתה, שנגאלה עשר שנים לפני היווסד הישוב, על ראשוני מתנחליה ועל הישוב, שחבלי לידתו הממושכים היו לשם דבר, פרעות ומאורעות דמים, מגיפות ומכת הארבה פקדו את חלוציו המתיישבים, בודדה בכל האיזור הגדול והשומם שבין פתח-תקוה לחדרה, רחוקה ממרכז הארץ ועם זאת לב-לבה.

המקום, שמייסדין ובוניו ראו בחזונם ככפר קטן ושקט, רחוק משאון הכרך, הפך ב 50- השנים האחרונות לעיר צעירה, המפרנסת בכבוד את 25,000 תושביה והמבססת את כלכלתה על עשיה מגוונת, על חקלאות עניפה, על מסחר ומלאכה ועל שירותים מפותחים, עיר תורה, חינוך ותרבות לדור הצעיר במקום ובסביבה, 7,000 בתים המצויים כיום בעיר, 5,000 הדונאמים של מטע הדרים וגידולי שדה ליצוא, הם פרי עמלם של אלפי תושבים, שזרימתם לישוב המתחדש החלה רק לאחר פרעות מאי 1921 ונמשכת עד היום, נשי העליה השניה, ניצולי השואה, פליטי ארצות ערב, ילידי הארץ ויוצאי ארצות המצוקה והרווחה מצאו את ביתם בכפר-סבא.

הספר שלפנינו מכיל פרקים מתולדות כפר-סבא, שנכתבו על יסוד מחקר ממושך, מובאים בן סיפורים על גואלי הקרקע ומאמציהם, שלא היו ידועים עד הזמן האחרון, פרוטוקולים מעטים, שנשתמרו מהתקופה הראשונה, וסיפוריהם של הראשונים החיים עמנו, או משל בניהם של הראשונים שהלכו לעולמם.

מפאת היקפם וחשיבותם של אחדים מהנושאים - המאבק על עבודה עברית, המאבק על הנהלת המושבה, בעיות בטחון הישוב, שהיו קיימות עד מלחמת ששת הימים, בעיות החינוך שהעסיקו את המקום בכל שנות קיומו - נתלשו נושאים אלה ואחרים מהסיפור הכרונולוגי וניתנו כפרקים מיוחדים.

כפר-סבא גדלה, התרחבה והיא מהווה כיום מרכז חברתי, מסחרי, חינוכי וכלכלי לאוכלוסיה העולה על 50,000 נפש, טבעי הדבר, שבעיר העוברת תהליך של פיתוח רב תנופה כל מה שייראה היום כשיא הפעולה- עשוי להיראות מחר כאפיזודה חולפת, ובכל זאת, על אף כנת אבדו האקטואליות, מובאת בסוף הספר סקירה מרוכזת על כל שירותי העיר, אפשר, שמקומה של סקירה כזו בספר השנה של העיריה יותר מאשר בספר הסוקר ת תולדות המושבה-העיר מראשיתה ועד ימינו.

אנו מקווים, שהמעיין בסיפורה של כפר-סבא, המבוסס על תעודות, מסמכים, זכרונות, תצלומים וסיפורים בעל-פה ובכתב, יעמוד על יריעת החיים של ראשוני החלוצים שבנוה ושל אלה שבאו בעקבותיהם והמשיכו בבניינה של כפר-סבא וביצירת ערכים חדשים, חברתיים ולאומיים, מדו בגבורה מול הסכנות שריחפו על ראשיהם ונתנו קרבנות בנפש למען תחייתה של המושבה, שנהייתה לעייר ואם במדינת ישראל.

נר נשמה עלי להציב לזכרו של ידידי ורעי, המשורר והמחנך הדגול ברוך כצנלסון ז''ל, שרק הודות לעידודו המתמיד מצאתי עוז בנפשי לעשות במלאכת כתיבת הספר הזה, מלאכה שנועדה להיעשות בעזרתוובהדרכתו, אולם למרבה הצער לא זכה הוא ולא זכיתי אני ליהנות מכשרונו המבורך ומהעזרה שהיה ביכולתו להגיש לי.

הנני מודה מקרב לב לראש העיריה זאב גלר ולחברי הנהלתה על האמון שנתנו בי בהפקידם בידי את מלאכת כתיבת הספר והבאתו לדפוס, זכות גדולה היא להם, שהענייו אשר דובר ונדון שנים רבות הגיע לביצוע. בכך יש חלק לא קטן גם לקומץ הוותיקים החיים עמנו ולבניהם ובנותיהם של אלה שהלכו לעולמם לפני סיום המלאכה.


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא