במבוא הספר
זאב גלר
ראש העיריה

ברטט של קדושה קיבלנו על עצמנו את הוצאת ספר כפר-סבא, הנותן ביטוי למסכת הירואית של בניין ויצירה.

ידענו, כי בזה נפרע, כעבור 70 שנה ליסוד המושבה העיר כפר-סבא, חוב של כבוד לראשונים ולממשיכי דרכם, שבזיעת אפם ובדמם נבנתה כפר-סבא. לכאורה, אין כפר-סבא שונה בתולדותיה משאר המושבות בארץ, אך לאמיתו של דבר כל מושבה וצביונה, כל מקום ולבטיו, מאבקיו וייחודו,

70 שנות כפר-סבא מקפלות בתוכן את תולדות הישוב העברי בארץ על מאבקיו החברתיים והמדיניים, על גילוי הגבורה ועל הבטחת מקלט בטוח ועצמאי להמוני ישראל וקליטתם בעבודה יוצרת וחלוצית.

גאה כפר-סבא עכ כך שהיוותה ערש התיישבות לגרעינים קיבוציים עד עלייתם להתישבות קבע, ייחודה של כפר-סבא בנאמנות לערכים של תנועת העבודה ולחזונה בדבקות בלתי פוסקת בדרך של בניין ויצירה ובהנהגה הקונסטרוקטיבית המאוחדת בהגמוניה של תנועת העבודה משנת 1939 ועד היום הזה,

בחג יובל ה-70 של כפר-סבא ירחב הלב למראה כל ההישגים הברוכים וירחש תודה והוקרה לכל אלה אשר בזכות עמלם ושקידתם הגענו עד הלום. בלב מאמין, ברצון עז ובלהט חלוצי, מלוכדים ומאוחדים, נצעד כולנו בדרך ההמשך להתפתחותה של כפר-סבא ולשגשוגה של מדינת ישראל.

ספר זה, המספר על קורות כפר-סבא, ישמש מקור השראה לנוער - דור ההמשך.

לכותב הספר ועורכו, מר שלמה אנגל, אשר השקיע בו ממיטב ידיעותיו ורשומותיו מגנזך ביתו ואשר לא חס על זמנו ועל עמלו, למערכת, שליוותה את הוצאת הספר בהתמדה ובשקידה רבה, נתונה תודת מועצת העיריה ותודתי העמוקה.| עטיפת הספר | התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |