ארגוני נשים בפעולותיהם

ארגוני נשים בפעולותיהם


ביטוח כולל, אלא ביטוח אישי או משפחתי. ואמנם, מספר המבוטחים בישובים אלה אינו משביע רצון.

סניף מגן דוד אדום בשרון, הנמצא בכפר-סבא, מוחזק על-ידי איגוד ערים של 12 רשויות מקומיות ואזוריות, ביניהן גם הרשויות המקומיות של כפרי המיעוטים, שהתאגדו כדי להבטיח את שני השירותים החיוניים : מגן דוד אדום ומכבי-האש. כמחצית מתקציב סניף מגן דוד אדום מכסה התשלום בעד העברת חולים. הסניף נאבק תמיד כדי להשיג את הרבע החסר.

רבים הקדישו מזמנם ומכוחם לסניף בשנים עברו. אחד שהתמיד בכך היה יושב-ראש האיגוד מ. דנאי,

כיום מונה הסניף 700-600 תורמים מתנדבים. מחציתם תורמים מאורגנים על-ידי ועדי עובדים במפעלים ובמוסדות ציבוריים. רק כ-700 נמנים על צוות המתנדבים הפועל בקביעות. הנהלות הרשויות המקומיות והישובים משתפות עצמן בהחזקת התחנה, אבל התושבים המשתפים עצמם באופן פעיל בסניף ובתחנתו - מעטים. תאים פעילים יש בכפר-סבא, ברעננה וברמת-הכובש, ובאחרונה גם בתל-מונד.

ב-1960 חגג מגן דוד אדום חג כפול, מלאות 25 שנה לקיומו של הסניף וחנוכת ביתו החדש בכפר-סבא. חג זה היה בראש וראשונה חגם של המתנדבים האלמונים, אשר עשו מחצית יובל שנים במלאכת קודש זו בהתמדה ובמסירות.

הוועד למען החייל

בעצם ימי הקרבות במלחמת השחרור (1948) בחרה המועצה המקומית בוועד למען החייל שבו השתתפו נציגי כל הסיעות שבמועצה וחוגים ציבוריים שונים בעיר. עיקר פעולתו של הוועד היה עידוד החייל והמתנדב והגשת סעד למשפחות החיילים.

לרשות הוועד הועמד תקציב נכבד - 100 ל''י בחודש. פעולות הוועד כללו : קיום מועדון החייל, שלמען קיומו נשכרה דירה חדשה, אכסון ואירוח של חיילים עוברי אורח, לפי הסכם עם ''בית החלוצי'' (ששימש לפני כן בית מלון) עם שמונה מיטות להארחת חיילים. נערכו מסיבות-חג בראש-השנה בכל הבסיסים ובעמדות והוגש כיבוד חגיגי. ארוחות-חג הוכנו על-ידי חברות ארגוני הנשים במושבה. נוסף לכך נשלחו ארגזים מלאים יין ומצרכים אחרים לחלוקה בין היחידות. ביום הכיפורים נערך מנין מיוחד בכפר-סבא הערבית ונשלחו לשם

392


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא