עזרה ראשונה במגן דוד אדום

עזרה ראשונה ב''מגן דוד אדום''


במרבית שנות קיומו נוהל בית-היולדות על-ידי ד''ר שלמה נבריסקי והחל מ-1970 על-ידי ד''ר שמואל מלץ, המנהל האדמיניסטרטיבי הוא ב. צ. פריבס.

מגן דוד אדום

אלפי אנשים העוברים יום-יום בדרך לשיכונים שבמערב כפר-סבא, נהנים למראה הבניין המיוחד בסגנונו של מגן דוד אדום. ראשיתו של מגן דוד אדום בכפר-סבא במאורעות 1936 . אברהם גלותמן מנהלל נרצח בדרך בין טול-כרם וקלקיליה, בתוך מכונית שיצאה מדמשק ליפו. בכפר-סבא לא היתה אז תחנת מגן דוד אדום ולא היה אמבולנס, והאיש טולטל בטנדר מישטרתי לתל-אביב. בשנות המאורעות היה הגבול המזרחי של המושבה מטרה לכדורי צלפים ועוברי-אורח ועובדים בשדות הותקפו מהמארב.

בימים ההם הוקמה במקום התחנה לעזרה ראשונה על-ידי חברי '' השורה'' - היא ''ההגנה''. לא פעם יצאו קבוצות לאימונים כשהן נושאות עמו אלונקה ומתחת לשמיכות היה צרור רימונים, כשקבוצה אחת התאמנה בהגשת עזרה ראשונה, התאמנה השניה בזריקת רימונים.

רק בסוף 1938 נכנסה תחנת מגן דוד אדום לתוך צריף מסודר ומרוהט. האמבולנס הראשון נרכש בכסף מלא מתוך מחסן לגרוטאות של הצבא הבריטי, היתה זו מכונית שכבר עשתה את שירותה המלא לפי התקן. היא שופצה והותאמה לתפקידה - העברת חולים ופצועים - אך נוצלה גם לצרכים אחרים. האמבולנס הזה עלה באש כתוצאה מפגיעת פגז בעת הקרב ליד כפר-סבא הערבית בשנת 1937 , ולפני-כן נפגע קשה בעת התקפת כנופיה ערבית בדרך כפר-סבא - רמת-הכובש.

בשנת 1971 היו בתחנת מגן דוד אדום ששה אמבולנסים, שהגישו עזרה ליותר מ- 6,000 איש בשנה. בבניין הנאה והמרווח של הסניף יש חדרים ואולם להרצאות. נוסף על הקורסים הרגילים שמארגנת המחלקה להדרכה של מרכז מגן דוד אדום, יש בתחנה גם קורסיס לכל אנשי המילואים שבמסגרת הג''א. גם נערי הגדנ''ע שבבתי-הספר התיכוניים ותלמידי הסמינרים למורים וגננות ב''בית-ברל'' מקבלים הדרכה בסיסית על-ידי מדריכי הסניף.

בנק-הדם

גולת הכותרת של פעולות הסניף בשנים האחרונות היתה הקמת בנק-הדם, שקופתו מכילה יותר מ- 2,000 מנות דם. אנשי ההתיישבות המאורגנת והפרטית מבוטחים בבנק-הדם ביטוח מלא. בשאר הישובים, ובעיקר בישובים גדולים, אין

391


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא