בית-התרבות לצעירים ע

בית-התרבות לצעירים ע''ש חיים רייזל


מכאן, שמספר מוסדות החינוך יהיה כדלקמן :
60 - גני ילדים (היום 34 )
10 - בתי ספר יסודיים (כיתות א -ו') היום 8 , (כיתות א'-ח')
3 חטיבות ביניים
3 עליון (כולל מכללה טכנית, היום - 3 ) עיוני מקצועי, דתי היום מיוחד (היום 3 ).

הפנימיה לילדים מחוננים מכל הארץ תורחב ותקיף כ-450 תלמידים (כיום 160); שילמדו במגמה עיונית מקצועית ובחטיבת הביניים. ישנה מחשבה ראשונה מסוגה בארץ, מסלול התמחות ספורטיבית בפנימיה ל-20 ילדים בהתחלה, אשר אם תעלה יפה, תגדל ותלד מדי שנה בעוד 20 תלמידים.

מוסדות החינוך נבנים כמובו על שטחי קרקע צבורית השייכים לרשות המקומית. שטחים אלה, שאינם מצויים במידה מספקת, מושגים ע''י הרשות המקומית אם ע''י רכישה במחירי השוק החפשי או ע''י חוק הפקעת קרקע. אחד השיקולים החשובים באיתור שטח לבניית מוסדות חינוך הוא צפיפות האוכלוסיה והמרחק מריכוז האוכלוסיה. (ביחוד לגבי גני ילדים).

תכנית הקמת חטיבות הביניים

בשנת הלימודים תשל''ד תתחיל לפעול חטיבת הביניים הממלכתית והממלכתית דתית. כידוע החליטה הכנסת שהחינוך בישראל יושתת על שש כיתות של בי''ס יסודי (כיתות א' - ו'), שלוש כיתות של חטיבת ביניים (ז' - ט') ושלוש כיתות של חינוך עליון (י' - י 'ב). לאחר בדיקה מדוקדקת של האפשרויות השונות לביצוע הריפורמה בכפר-סבא, החליטה העיריה עם משרד החינוך שחטיבת הביניים הממלכתית תיבנה כדלקמן :

א. החטיבה תהיה עצמאית. כלומר, בלתי צמודה לבית-הספר התיכון העיוני או המקצועי) ובלתי צמודה לבתי הספר היסודיים).

ב. מספר הכיתות בכפר-סבא של החטיבה הממלכתית תגענה תוך 3 שנים ל-32-36 כיתות. לפיכך, יבנו 2 בתי-ספר, כל אחד 16-18 כיתות סמוכים זה לזה.

נרכש שטח אדמה בן 15 דונמים למטרה זו (ליד הפנימיה התיכונית). כך שכל האיזור הדרומי-מערבי של כפר-סבא ישמש כקרית-חינוך (ביה''ס התיכון ע''ש כצנלסון, ביה''ס המקצועי ''אורט'', הפנימיה; 2 בתי-ספר של חטיבת הביניים ובית-הספר היסודי ע''ש ברנר). הוכנו תכניות בניה. עם קבלת אישור משרד החינוך

361


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא