תערוכות ציור ופיסול בבית התרבות לצעירים

תערוכות ציור ופיסול בבית התרבות לצעירים


של התכניות ומתן ההלואה הכספית הדרושה (למעלה מ- מיליון ל''י), יחלו בבניה.

לגבי חטיבת הביניים הממלכתית דתית טרם סוכמה התכנית הסופית. רעיון אחד אומר, שחטיבת ביניים זו תשתלב עם מדרשית ''נועם'' (בנים), הנבנית והולכת ממערב לשכון סירקין ועם מדרשית ''אמנה'' (בנות). ישנם הגורסים, שפנימיות ארציות אלה, אינן מתאימות ליעוד זה ויש לבנות חטיבה נפרדת. הנושא נמצא על שולחנו של שר החינוך והתרבות, שיכריע בנדון.

החינוך המשלים

למאות בני נוער בכפר-סבא ניתנת האפשרות להימצא אחרי הלימודים ואחרי העבודה במסגרת חברתית-חינוכית בבתי-נוער ובבתי-תלמיד. שלושה הם בתי-הנוער וכולם בשכונות. ''בית לזרוס'' בשכון עליה, בית ''גיורא'' בשכון יוספטל ומועדון ''עציון'' בשכון כסופים. בתי נוער אלה מוחזקים ע''י העיריה ומושקעים בהם עשרות אלפי ל''י לשנה. הפעולה הנעשית בהם ע''י לשכת הנוער של העיריה, הינה מגוונת וכוללת חוגים ללימוד, למלאכה, למחול, לזמר ולפעולות ספורט. עשרות המדריכים הפעילים בהם, מצליחים למנוע במידה לא מעשה, הידרדרות של נוער לחבורות פשיעה ומעשים סוטים אחרים. גם בבתי התלמיד המצויים ליד בתי הספר נעשית פעולה מבורכת במסגרת חוגים בנושאי האמנות, מלאכה פעולות חברתיות אחרות. כמו-כן, הקימה העיריה מטווח משוכלל בו מתאמנים גדנעים בקליעה למטרה.

איצטדיון ספורט חדש

איצטדיון-ספורט משוכלל ומודרני מתוכנו כבר לפרשיו עומד לקום על שטח של כ-90 דונם. (שטח זה נמצא בצד המזרחי של העיר, ליד דרך המלך המתמשכת משכון יוספטל-קפלן לכביש כפר-סבא - רמת-הכובש).

איצטדיון זה שיוקם ע''י מפעל המים, יבוא במקום איצטדיון הספורש הישן של ''הפועל''. הקמתו תעלה, על כל שלביו כשלושה וחצי מיליון ל''י. האיצטדיון, יכיל 15 אלף מקומות ישיבה, משטח דשא מטופח, מסלול ריצה אולימפי, תאורה, מגרש לאימונים ועוד סידורים פנימיים רבים ומשוכללים.

מחלקת חחינוך והתרבות לנוער שוקדת על פעולתה האינטנסיבית במגמה מתמדת להעמיק ולהרחיב את הפעולה תוך בדיקה ובקורת עצמית מתמדת לצורך הכנסת שיפורים מתמידים ויעול הפעולה.

המרכז לסיפוק צרכי התרבות הוא בית התרבות לצעירים. המבנה יציוד

362


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא