בית-התרבות לצעירים ע

בית-התרבות לצעירים ע''ש חיים רייזל


במסגרת האפשרויות הכספיות המוגבלות של בית-הספר ושל ועד ההורים התומך בהן. כי משתתפים התלמידים במפעלי-התרמה ואזרחות פעילה הן על-פי יזמתם והן על-פי פניית מוסדות.

כל אלה מתלכדים בבית-הספר ליחידה אורגנית אחת, אשר בצירוף העבודה המעשית בסדנאות המשוכללות, מטפחת את התלמיד כאיש מקצוע מעולה בעתיד.

תכנית החינוך לחמש השנים הקרובות (1973-1978)

יו''ר ועדת חינוך ונוער וסגן ראש העיריה, מיכאל אלמוג, מספר :

על פעולת מערכת החינוך, המהווה גולת הכותרת בפעולות העיריה למען תושבי כפר-סבא (הכוללת למעשה גם מהסביבה) מוציאה העיריה כ-40 אחוז מתקציבה. בשנת התקציב 1971/72 הוצאי על החינוך כ-4 מיליון ל''י מתוך תקציב כולל של כ-10 מיליון. כן יהיה גם בשנת התקציב 1972/73 בתקציב כולל שיעלה על 12 מיליון ל''י.

מאז הקמת הכיתות הראשונות בשנת 1917 עד לתקציבים של מיליונים בשנת 1973 , עברה מערכת החינוך הכפר-סבאית כברת דרך ארוכה, קשה, מלאת חתחתים, רצופת יסורים של בנין ויצירה, אך יחד עם זה דרך מכובדת ומפוארת כשהדגש העיקרי הושם תמיד על הערך העליון של חינוך הבנים והבנות לתורה, לחיי חברה נאותים ולאזרחות טובה.

מספר משוער של תלמידים בכל מוסדות החינוך - (גנים, יסודי, חטיבת ביניים, עליון, מיוחד) - 10-12 אלף תלמידים. כיום 25% מהאוכלוסיה הכוללת נמצאים במוסדות החינוך. גידול האוכלוסיה, יהיה מעליה ומגידול טבעי. יש להניח, שאחוז הילדים יגדל במידה מסויימת, עקב הגידול היחסי של צעירים באוכלוסיה.

החלוקה כיום של הילדים בין מוסדות החינוך היא :

ילדים גנים 1150 ב-5 שנים הקרבות:
בתי ספר יסודיים (א'-ח') 3900 גנים 2200
בתי ספר על יסודיים
(עיוני, מקצועי דתי)
1520 בתי ספר יסודיים
(א' - ו')
4500
מיוחד 80 חטיבת ביניים 2000
עליון 1500
מיוחד 300
------------- -----------
6650 10500

360


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא