גני הילדים בחג העצמאות

גני הילדים בחג העצמאות


סובלת מהאפלולית של הפרדס ומחוסר אוויר. ועל כילן לוחצים הצפיפות הגדולה והרהיטים הקלוקלים והשבורים. התלמידים הקרובים אל הלוח אינם רואים את הכתוב עליו מפני שהאור איננו מתאים. הרחוקים מהלוח - מפאת החושך שבכיתות, ועל כולן מורא המפולת של התקרות ההולכות ונהרסות על-ידי הדלף ומפריחי יונים.

''הדבר היפה בבית-ספרנו היא הגינה, המבהיקה ביופיה ובזיווה והמעודדת במראה את לב כולנו. לנו התלמידים אין נותנים ליהנות ממנה וכולאים אותנו בכל שעות היום בכיתה כצאן בדיר. וכמה תכלה נפשנו לעזוב בניין הדור זה ולעבור לשכון בבית מרווח ומאווררו שיהיה כעין מקדש מעט בשבילנו החניכים ושבריאותנו והתפתחותנו לא תינזק על-ידי התנאים הרעים השוררים כיום בבית-ספרנו''.

ללא פומביות

ההכנות להתחלת הבניין המתאים בשביל בית-הספר היו ממושכות. תחילה לא היה מגרש ציבורי מתאים לצורך זה. התקציב הדרוש להקמת מבנה גדול היה תלוי בחסדי אישורה של מחלקת החינוך הממשלתית ומשאושר שוב לא תאם את המטרה. תכניות הבניין עברו שבעה מדורי מוסדות המנדט עד שהתקבל האישור וכאשר אושרו - שוב לא הספיק התקציב. מעל לכל הכביד על ההכנות להקמת הבניין חוסר מעמד חוקי לרשות המוניציפאלית, שהוקמה, אחרי לבטים ומאבקים ממושכים, רק בסוף שנת 1937. עקב מאורעות הזמן - פרוץ מלחמת העולם השניה ורדיפת העולים הבלתי-לגאליים על-ידי השלטון המנדטורי, החלה הקמת בניין בית-הספר ללא פומביות, במקום זה נערך כינוס כללי של התלמידים בשרון בנושא ט''ו בשבט ונערכו סיורים בסביבה.

רוח של התלהבות גדולה, רוח של תקווה, הקיפה את הציבור המקומי ואת תלמידי בית-הספר עם הנחת אבן-הפינה.

המועצה המקומית הזמינה את כל ילדי המושבה והוריהם לחנוכת המגרש, שעליו ייבנה בית-הספר החדש, לכינוס תלמידי בית-הספר בשרון, לחג הנטיעות ולחנוכת הכבישים והרחבה. תכנית החגיגות : ביום ג' (ד' באדר א' אור ליום החג) - תאורה חגיגית מעל לרחבה. ביום ד' (ה' באדד) - כינוס בתי-הספר בשרון- הכינוס נפתח בשירת ''תחזקנה'', נאומי ברכה : יו''ר הסניף פתחיה לב-טוב בשם בתי-הספר בשרון, מנהל בית-הספר מיכאל רכבי, בא כוח ועד ההורים ברוך כצנלסון, שלמה אנגל בשם ועד החינוך וועד ההורים. בטקס חנוכת הכבישים

343


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא