גן הילדים עם הגננת ברוריה אנוליק

גן הילדים עם הגננת ברוריה אנוליק


חלקיים לאנגלית, לציור ולמלאכה, שמשכורתם על אחריות ועד ההורים בלבד. בסך הכל שולמו לפועלת הנקיון 6 לא''י כחודש ולמנהל החשבונות 2 לא''י בחודש. מספר התלמידים בסוף שנת תרצ''ז היה 246.

בסקירה על שנת תרצ''ח (1938) נאמר, כי מספר התלמידים הוא 250. הסיבות לחוסר גידול - צמצום העליה וגורמים אחרים, אשר השפיעו השפעה שלילית על פיתוח החינוך. מספר המורים שקיבלו שכר ממחלקת החינוך היה שבעה. מלבדם עבדו בבית-הספר על חשבון ועד ההורים עוד 4 מורים ושכרם הכללי 210 לא''י לחודש. הבעיה החמורה - בעיית השיכון. אין חדר אוכל, אין חדר מורים ואין חדר למלאכה. העניין הובא לפני המועצה המקומית הממונה, אולם היה צורך כאמצעים גדולים וגם לא היה מגרש ציבורי מתאים. וכך הועלתה הצעה בדבר הקמת, אגודה למען הקמת בניין לבית-הספר'.

בסוף שנת תרצ''ט היו בבית-הספר 268 תלמידים בשמונה כיתות ו-11 מורים, ארבעה חלקיים. מנהל בית-הספר, א. אהרוני, ציין את השיפורים שחלו בתנאים החיצוניים של בית-הספר : הוקם חדר מלאכה, הוגדל השטח של החצר וסודר חדר למורים ולמנהל, נרכשו רהיטים חדשים ושופר חדר המרפאה.

בתום שנת הלימודים תרצ''ט (1939) הועלתה בכל חריפותה בעיית כיתות ההמשך. בוגרי בית-הספר המשיכו בלימודיהם בבתי-ספר בתל-אביב. מ-26 התלמידים שסיימו את לימודיהם הודיעו רק 14 על רצונם כהמשך לימודיהם ושניים מהם בבית-ספר מקצועי. הוריהם של שניים מבין ה-12 לא יכלו לשאת בעול תשלום שכר הלימוד. מאחר שלא היה חדר פנוי בשביל כיתת-המשך לעשרה תלמידים, נדחה הדבר בשנה נוספת. לעומת זאת חלו בשנה זו שיפורים נוספים בתחומים אחרים : הונהגה הספקה מרוכזת, הורחבו פעולות ההזנה וכן פעילות המועדון החקלאי, שהגיע בכפר-סבא להישגים חשובים ביותר ושהשפעתו על החינוך החקלאי היתה רבה.

דלף ומפריחי יונים

אולם מצב בית-הספר נשאר כשהיה וכך מתארת אותו ציפורה בר-סמכא, תלמידת כיתה ז' בעלון בית-הספר ''פינתנו'', מאדר ת ''ש :

''מלא מגרעות כיום בית-ספרנו, בגלל הבניין הצר שבו הוא נמצא. לכל כיתה יש צרות והפרעות שקשה להתגבר עליהן. כיתה אחת סובלת מהרעש שבא מהכביש ומזרמי מים ובוץ המתפרצים לתוכה כיתה שניה - מרעש בית- המרחץ ומעשן פיחו ; שלישית - מרעש הפרימוסים של חדר-הבישול. עוד כיתה

342


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא