חגיגת מחזור ביה'ס אוסישקין

חגיגת מחזור ביה'ס אוסישקין


והרחבה שרים ''תחזקנה'' ו''מחול מסדה''. הופעה ,ספורטיבית של תלמידי בית- הספר. נאומי ברכה : נשיא המועצה אברהם קירכנר, מושל המחוז מר קרוסבי נציג המוסדות העליונים. טקס הנטיעות על-ידי תלמידי בית-הספר בכפר-סבא.

אל ההזמנה צורפה הודעה :
א. מספר תלמידי בית-ספרנו גדל השנה עד 320 . על כן הוספנו לבניין אולם וחצר ועומדים לבנות בניין חדש לבית-הספר.
ב. נפתח מטבח על-ידי בית-הספר. התלמידים לומדים בו מלאכת בישול ונהנים מסעודותיו. חלק מהתוצרת סיפקה גינת בית-הספר.
ג. לשם מתן אפשרות ''לתלמידים להחליף כוח, מגבילים את שעות הבילוי בזמן הערבים עד שעה 9-8 .

העברה לרשות המועצה

המיפנה בפיתוחו ובביסוסו של החינוך חל לאחר הבחירות הראשונות למועצה המקומית (1939). בישיבת המועצה מיום 17.8.39 הוחלט כי בית-הספר העממי יועבר לרשותה של המועצה וכי פתיחת בית-הספר בשנת הלימודים ת''ש תיעשה על-ידי ועד החינוך. בעזרת הקרן-הקיימת-לישראל רכשה המועצה מגרש בן 14 דונאם ועליו הוחל בהקמת בניין לבית-הספר. חנוכת הבית היתה בראשית שנת הלימודים תש''ב ( 17.10.41 ). לאחר 20 שנות נדודים ולימודים בסוכות, בבתים רעועים ומסוכנים, חסרי אור ואוויר ובצפיפות מחניקה, זכו הלומדים בכפר-סבא לבית מפואר משלהם. חנוכת הבית נערכה תוך התרוממות הרוח ובנוכחות נציגי הממשלה והמוסדות הלאומיים. קדמה לחנוכת הבית ישיבה חגיגית של המועצה ובה הוחלט לקרוא את בית-הספר על שמו של מנחם אוסישקין, גואל אדמת ישראל.

ראש המועצה המקומית אברהם קירכנר (קרן) הכריז בפתיחה החגיגית :

'' האדמה לא תימכר לצמיתות ושמו של אוסישקין לא יישכח לעולם''. מ''מ מושל המחוז א. גרינווד הביע את שביעות רצונו מכך שהמועצה הצעירה מנצלת את אמצעיה המצומצמים להקמת מפעל חינוכי. ד''ר אברהם כצנלסון, שבירך בשם הוועד הלאומי, עמד בדבריו על העובדה המשמחת, 'שדווקא בכפר-סבא, שבמשך שנים רבות היתה ללא הנהלה, החלה המועצה את עבודתה בהקמת מוסד כה חשוב כבית-הספר'', מזכיר ההסתדרות יוסף שפרינצק, העלה זכרונות מגלגוליה הרבים של המושבה. דברי ברכה אמרו גם נציגי כל הישובים בסביבה.

עם השלמתו של הבניין הזמין ועד ההורים אצל הפסל אהרון פריבר דיוקן של אוסישקין, כדי להעמידו במסדרון בית-הספר. אולם המפקח הראשי אברהם ארנון הביע את התנגדותו לכך שבית-הספר יכבד את זכרו של אוסישקין דווקא

344


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא