מר פנחסי בשער פרדסו

מר פנחסי בשער פרדסו


להתקשרותכם למקום, הרי תתקשרו לכל מקום שם ישולם לכם. ומלבד זה איזה חובות הנכם מקבלים עליכם שתדרשו זכויות ?'

'' מר מצקין : 'אנו יודעים מה טוב בשבילנו. בעל הון ידוע עם 3,000 לא''י אמר להתיישב במקום וכששמע שהפועלים מושלים במושבתנו בענייני העבודה זה הפחידו.'

''מר אוסטשינסקי : ,אין כל עניין לפועלים להשתתף בבחירות הכלליות לוועד המושבה'.

'' מר דרויאן : 'זה דבר פרינציפיוני. בלתי אפשרי שהוועד יעבור על חוקת המועצה ועל סדרי הבחירות הקיימות. והן : זכות בחירה לאלה היושבים על המקום ישיבת קבע שנתיים ומשלמים מס שנתי מינימאלי לירה מצרית.

'' מר אייזנברג : 'הבחירות צריכות להיות משותפות לכולם ולכל סוגי התושבים. הבחירות נחוצות והכרחיות לאדם בתור אדם. פועל הקשור במקצוע הוא כבר קבוע במקום. אני מציע שתינתן זכות בחירה לפועלים היושבים על המקום שנה אחת ומשלמים מס 25 גרוש'.

''מר ברזובסקי : 'אני מציע שהבחירות תחדלנה להיות אישיות, כי אם על פי רשימות. כל סוג בוחר לו את הרשימה המתאימה לו'.''

דרישת הפועלים נדחתה.

זכות בחירה לנשים

גורל טוב מזה היה גורלו של הנשים, שאף הן הגישו דרישה לזכות בחירה בישיבת הוועד.

בכ''ט בתשרי תרפ''ח הודיע היושב-ראש שנתקבלה בקשה מהנשים תושבות המושבה, לתת להן זכות בחירה לוועד. הבקשה היתה חתומה כמעט על-ידי כל נשי המושבה. בפרוטוקול הישיבה מסופר :

'' מר רפופורט הסכים לתת זכות בחירה לנשים בתנאי שתינתן הרשות לכל איש להצביע גם בשם אשתו, היות שרוב הנשים עסוקות בבית.

'' מר סקיבין הסכים להצעתו והוסיף; שעל כל איש להביא ייפוי-כוח מאת אשתו, המרשה לו להצביע בשמה.

''יוסף סטרליץ טען שאין לוועד זכות לעסוק בנושא זה. שאלה זו תלויה בדעת האסיפה הכללית של כל בעלי הנחלות, שהם בעלי הדעה, ורק אם בעלי הנחלאות יסכימו לתת זכות בחירה לנשים, ימלא הוועד את בקשתם ''.

208


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא