כתב-מינוי לחברי המועצה המקומית הראשונה

כתב-מינוי לחברי המועצה המקומית הראשונה


ברוב דעות הוסרה השאלה מסדר היום. העניין נדון שנית ,כישיבת הוועד ונדחה שוב עד לאסיפה הכללית.

בחירות מסודרות

התקדמות גדולה בשטח הבחירות לוועד וניהולו חלה במאי 1928 , שבו נערכו הבחירות לפי כללים חדשים, שעליהם החליטה ועדת בחיירות בראשות אברהם קירכנר (קרן). הבחירות החלו בשעה 5 אחר-הצהרים ובשעה 10.15 נסגרה הקלפי. בבחירות השתתפו 147 מתוך 266 בעלי זכות בחירה ובהם 24 שהצביעו לפי ייפוי-כוח. לוועד נבחרו :

אברהם אפשטיין (111 קולות)
אליהו אוסטשינסקי (99 קולות)
חיים פוגל ( 85 קולות)
א. גולדשמידט ( 85 קולות),
אברהם קירכנר (84 קולות)
אוריה כהן ( 81 קולות)
יוסף סטרליץ (79 קולות).

בישיבות הוועד הורשו להשתתף בהתאם להסכם, שני נציגים מוועד תושבי החוץ והם : פנחסי ורפופורט. לכהונת יושב-ראש הוועד נבחר אליהו אוסטשינסקי.

בישיבת הוועד בכ''ח סיוון תרפ''ח הביא לראשונה אברהם קירבנר (קרן) את הצעת התקציב של ועדת הכספים בסכום כולל של 868 ל''א :

הוצאות

שכר דירה למשרד ומכשירי כתיבה -. 21 לא''י
שירות ושמשות -. 5
משכורת למזכיר -. 87
משכורת לשומר -. 99
הוצאות השמירה 6.500 218.500



בית-הספר הכללי -. 90
בית-הספר החרדי -. 30
גן-הילדים -. 20 -.140



הכנסת אורחים -. 18
לצופים החקלאיים -. 5
תיקון דרכים -. 25
המלחמה במלאריה -. 16
עזרה מדיצינית לשלושת החודשים האחרונים -. 21


209


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא