כפר-סבא, 1973, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא


 צילום של העתון 'המליץ' מס. 220
צילום של העתון 'המליץ' מס. 220.


ללא יום הולדת

קניית האדמה

למקורות השם כפר-סבא

מיד ליד

בית אחד לאדם ולבהמה

מי היו ראשונים


15 | התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא