כפר-סבא, 1973, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא


 צילום של אדמת כפר-סבא השוממה : שחור לבן
אדמת כפר-סבא השוממה


מתלונן קארלינסקי על כך בפני פינס ורק במכתבו השני (15.8.1895) יכול היה קארלינסקי לבשר לחותנו (פינס) את שורתו : והנה אוכל אנוכי לבשרהו כי האגודה על כפר-סבא נתייסדה על האמת (ההדגשה שלי) ותכליתה לנטוע באיארעס (פרדסים). שקדים תותים זיתים וגפנים ע''י אדמיניסטראציון במשך עשר שנים),

ב-1894 כתב יחיאל מיכל פינס אל ידידו :

כפר-סבא קנוי וכבר העלוהו בערכאות על שם יהודים.

כפר-סבא זה האינך יודע מהו ? הלא הוא הכפר אשר מתוכו עלה הארי יהודה המכבי, הלא הוא הכפר אשר נלחם בו ינאי את חיל אנטיוכוס וינצחם. הוא-הוא הכפר אשר הורדוס שב ובנהו מחדש ויבצרהו וישכלל את יופיו ויסב אתשמו אנטיפאטריס. וגם בתלמוד ותוס' נמצא זכר לכפר ההיא כשמו ואולם גם מבלעדי הספרים הקדמונים האלה, אין ספק כי שם זה הגיע לאוזנך גם מתוך שיחות שונות הבריות משוחחים איש לרעהו. כי כפר-סבא זה היה לשיחה בפי הבריות זה יותר משלוש שנים. ואף אנוכי הייתי שיחתם עמו יחד. - - -

יקרה לי הנחלה הזאת אשר אחי האהוב ז''ל (הכוונה ליעקב קרלינסקי אשר בשובו מסיור בנחלה קרהו אסון והוא נפל מסוסו ונהרג במקום. כמנהג הארץ כינה את יעקב ,אחי) נתן נפשו עליה. ויהי כתום ימי אבלו ואתו אנוכי את ליבי לקנותה. אך בינתיים נתחדשה הגזירה ונתגבבו המכשולים על דרכי ואעזור חיל ביתר שאת להסיר המכשולים מעל דרכי וכהצליח לי להסיר המכשולים החיצוניים נולד מכשול פנימי : חסרון כסף. ועד שהשגתי הכסף נתגבבו שנית המכשולים ובעוד שאני עוסק להסירם נמעט הכסף שנית וככה חזר אצלי הדבר חלילה כל אותם הימים. שלוש פעמים הבאתי רשיון מביירוטה לקנות האדמה ושלוש פעמים חזר ונתבטל. והדבר הזה אכל את כל זמני ושתה את כל דמי ומצץ את כל לשדי ושמן עצמותי, וכמה פעמים קיללתי את יומי ואמרתי להשליך את כל עמלי אחרי גווי אך כבודי לא נתנני לעזוב המערכה בטרם אנצח או אנוצח. - -- -

קניית אדמה

האחוזה בת שבעת-אלפים וחמש-מאות דונאם, כשעה וחצי מנמל הים הנקרא חרם סידני-עלי, היא כשלוש שעות מיפו וכשעה וחצי ממושבת פתח-תקווה, על הדרך העולה לזכרון-יעקב ואדמתה אדמת זרע ונטיעות ממין אדמת רחובות וטובה ממנו, על הקניה הזו נמנו בני אגודה אחת ילידי תוגרמא

17


| תוכן עניינים | עמוד קודם | עמוד הבא |