כפר-סבא, 1973, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

   עתון 'חבצלת' מבשרת לציון


למקורות השם כפר-סבא

כפר-סבא קרויה על שם כפר-סבא חקדומה, שהיתה עיר חשובה בדרום-חשרון בימי בית שני, חשיבותה ופרסומה הגיעו עד כדי כך, שיוסף בן-מתתיחו (פלאביוס) מכנה את המרזבה המזרחית ''עמק כפר-סבא'' שעה שהוא מספר כיצד חפר אלכסנדר ינאי תעלה ''בין ההרים לבין חוף יפו'', כדי לעצור את צבאו של אנטיוכוס דיוניסוס, ואיך בנה שם הורדוס עיר וקרא לה אנטיפאטריס, על שם אביו.

באיזור שבין כפר-סבא לקיסריה הוסיף לחתקיים יישוב מעורב של יחודים, כותים וגויים, ולפיכך היתה תוצרתו החקלאית בחזקת דמאי. בכפר-סבא עצמה, שמקומה בח'רבת-סאביה (היום שיכון שבזי-עליה), ישבו תנאים, ורבי מאיר מספר מעשה בשקמה שבכפר-סבא, שהיו מוחזקין בו טומאה, בדקוהו ולא מצאו כלום תחתיו. פעם אחת באה הרוח ופרכתו משרשיו, נמצה גולגולת של מת דבוקה בשרשיו'' (תוספתא, נידה, ח' ה'),

21


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא