המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך,
אגרת לאזרחי כפר-סבא, בחג יובלה, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מפעלים כלכליים וחברתיים

הם ערובה נאמנה ליסודותיה הבריאים והאיתנים של המושבה.

מפעלים אלה הוקמו הן ע''י המועצה המקומית והן ע''י גופים צבוריים אחרים.

החשובים שביניהם:

בית חולים ליולדות
המשרת את השרון והסביבה - 80 מיטות
בשנת 1952 היו: 2513 לידות

קופת חולים
מספר הסניפים 7, מספר הרופאים 13
מספר הנפשות המקבלות עזרה: 16000
מוסד ''אונים'' בו מתחנכים: 300 ילדים
מוסד ''עלומים'': 130 ילדים
מעון יומי משותף לארגון אמהות עובדות וויצו, ובו כ-50 ילד

ומפעלים הכלכליים נציין 4 בנקים: קופת מלוה, הלוה וחסכון, הבנק הלאומי, בנק ''הפועל המזרחי''.
הצרכניה השתופית - על 11 שלוחותיה בכל חלקי המושבה

מפעלים חשובים נמצאים עדיין בבנינם:
בית החולים לחולי ריאות של קרן נכות הגדול ביותר בארץ: 400 מיטות.

קולנוע קיצי - ממפעליה של המועצה המקומית - 1086 מקומות.
בנין ביה''ס התיכון
בנין ביה''ס יסודי בשכון עליה
שוק מרכזי: 44 חנויות
שווקים בשכון עליה וקפלן: 30 חנויות
בית מרחץ מודרני

תושב נכבד!
המספרים דלעיל מראים בעליל את התפתחותה הרבה של המושבה ואת הדרך בה עברנו מאז 1903 שנת יסודה. עם סכום יובל שנים למושבתנו, נתונה הוקרתנו, לראשוני בוניה ומגיניה, עסקניה ופעיליה, אשר הקדישו את מיטב אונם ומרצם, לטובת המושבה והתפתחותה.

הבה ונמשיך בדרך זו!
ועדת היובל

5

המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך עמוד 5

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא