המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך,
אגרת לאזרחי כפר-סבא, בחג יובלה, 1953


| התוכן | עמוד הקודם |

זמר לכפר-סבא

מלים : יעקב אורלנד

מנגינה : מ. זעירא

א. עלה-נא, עלה - כפר מולדת זקן
הורתנו עליך נסבה
אם לבנו מכל שמחותיו יתרוקן
תותר שמחתך - כפר-סבא.

ב. כי נזכור לך ברית-ראשונים נושנה,
,עת בנינו אותך יש מאין,
עת נשאנו אותך משנה אל שנה
כנשוא את בבת-העין.

ב. ח.

כי הלכת עמנו לילות וימים
יד ביד בזיעה,
יד ביד בדמים
כי זרעת חיים באכזב ומצור
עלה, כפר-מולדת וקצור.

עלה-נא, עלה-נא
בן חמישים,
וראה-נא, וראה-נא
טף וישישים
בניך - חיילים
ניניך - פועלים.

כל יד - ברכה בה
כל יד - חלקך בה,
עלה, כי שלך הן -
כפר-סבא.

6

המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך עמוד 6

| התוכן | עמוד הקודם |