המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך,
אגרת לאזרחי כפר-סבא, בחג יובלה, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מערכת החנוך

כוללת כיום:
16 כתות גן 515 תלמידים
5 בתי ספר יסודיים 1793 תלמידים
2 בתי ספר תיכוניים 252 תלמידים
6 כתות בתי ספר ערב
לנערים עובדים 122 תלמידים
---------------
בס''ה: 2682 תלמידים

בפקוח רפואי נמצאים 180 ילדים
רפוי שנים מקבלים 1350 תלמידים
ארוחות צהרים מקבלים 400 תלמידים
ארוחות בוקר מקבלים 480 ילדי גן

בשטח הפעולה התרבותית למבוגרים:

12 כתות להנחלת הלשון לעולים - 200 לומדים
1 אולפן להנחלת הלשון לעולים - 20 לומדים
חדרי תרבות ומועדונים - 6
ספריות (מחוץ לספריות בתה''ס) - 5

חלק נכר מתקציב המועצה המקומית מוצא לעניני סעד (עזרה סוציאלית).

תקציב מחלקת הסעד השנה: 71,000 ל''י
בטפולה של לשכת הסעד נמצאות כיום 450 משפחות
לסדור קונסטרוקטיבי הגיעו באחרונה 100 משפחות
במוסדות ילדים סודרו ע''י לשכת הסעד 35 ילדים

פתוח המושבה

בולט לעיין - אורך הכבישים מגיע ל-25 ק''מ

בעבודות צבוריות השקעו בשנת 1952: 30,000 ימי עבודה מן הראוי לציין שעבודות אלו שמשו מנוף עקרי לפתרון בעית האבטלה. העובר בחוצות המושבה נהנה מנופה היפה - הנוף שנוצר על ידי הטבע ועל ידי האדם. לרשות המועצה המקומית עומדת משתלה המשתרעת על שטח של 30 דונם. שטח הגנים והחורשות מגיעים ל-34 דונם.

4

המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך עמוד 4

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא