המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך,
אגרת לאזרחי כפר-סבא, בחג יובלה, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

החקלאות

תופסת את המקום העקרי הן בשטח והן בהיקפה:
הפרדסים משתרעים על שטח של 4,300 דונם
השנה נשלחו מפרדסי בפר-סבא כ-300,000 תיבות פרי
הקטיף בעונה זו נתן 150,000 ימי עבודה
גני הירק מגיעים ל-3,500 דונם
מזה לתפוחי אדמה 2,000 דונם
מספר משקי העזר כיום הוא 1,380 דונם
רפתות 38 דונם

''מפעל המים''

מלווה את התפתחותה של המושבה בהזרמת מים לכל שכון חדש ולכל משק נוסף.
תפוקת המים מ-12 הבארות הקימות כיום היא: 4,000 מ''ק לשעה
המים מרוכזים ב-12 ברכות שקבולן 11,000 מ''ק
רשת הצנורות בקוטר גדול היא באורך 100 ק''מ
בשנים האחרונות חלה התפתחות נכרת גם בשטח התעשיה והמלאכה.

אזור התעשיה

משתרע על שטח של כ- 600 דונם
בתי חרושת 27
נגריות מכוניות 9
מוסכים 6
נוסף לאלה ישנם עוד בתי מלאכה, חנויות ובתי מסחר העומדים לשרותו של התושב.

העקריים שבהם:

חנויות מכולת 52
אטליזים 18
חנויות דגים 12
מאפיות 8
בתי קפה ומסעדות 6
ההתפתחות העיקרית של המושבה חלה בשנים שלאחר קום המדינה. מאמצים גדולים השקיעה המועצה המקומית בקליטת העליה ובארגון חייה הכלכליים והחברתיים של המושבה.

התקציב

הרגיל של המועצה המקומית לשנת 1953 מגיע ל-837,000 ל''י.

החלק העיקרי של התקציב מוצא לחנוך ותרבות: 301,000 ל''י

3

המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך עמוד 3

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא