המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך,
אגרת לאזרחי כפר-סבא, בחג יובלה, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

אזרח נכבד!

בפרוס חג היובל של מושבתנו הננו מגישים לך אגרת זו, בתקוה, שהיא תלווך בימי חג אלה ואף תתרום את תרומתה בימי החולין אשר אחריהם.

לא הבאנו כאן ''היסטוריה''. אם ענין לך בה, תמצאנה ב ''אלבום כפר-סבא'' רב הענין, המופיע לכבוד היובל, או בחוברת על כפר-סבא אשר הופיע בתקופות שונות.

הפעם כוונתנו להציג לפניך את מושבתך כפי שהנה כיום.

נסינו לדובב מספרים, יבואו נא ויספרו על גדולה והתפתחותה של ה מושבה בככל שטחי חייה.

השטח

הנמצאים כיום בשפוטה של המועצה המקומית היא: 19,000 דונם
מזה : לגני ירק ומשקי עזר : 5,000 דונם
פרדסים: 4,300 דונם

האוכלוסיה

מגיעה כיום ל-
לפי חלוקת הגילים
18,000 תושבים
עד שנה אחת: 1,600 תושבים
מ-1 - 6 שנים: 4,100 תושבים
מ-6 - 18 שנים 2,100 תושבים
מ-18 - 65 שנים: 9,200 תושבים
מ-65 ומעלה 880
כדאי לציין שנוסף לעליה הגדולה שהמושבה קלטה, גם הרבוי הטבעי היה די נכר.

בשנת 1952 היה מספר הנשואין 245
ומספר הלידות: 170

מספר הדירות

מספר הדירות הוא: 3110
ובהן חדרים: 5473
חלק נכר בקליטת העליה בכפר-סבא ובהגדלת אפשרויות הדיור יש לחברות השכון השונות.
חלקן מסתכם כדלקמן:
חברת ''הצרות הדר'': 1,383 יחידות דיור
חברת ''נוה עובד'' 572 יחידות דיור
חברת ''משכנות'' 453 יחידות דיור
חברת ''מעונות פועלים'' 61 יחידות דיור
חברת'' עמידר'' 48 יחידות דיור
חברת ''העובד הציוני'' 22 יחידות דיור

2

המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך עמוד 2

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא