| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

באופן ממוצע מבקשים בכל יום את הגן כ 46 ילד ישנם הרבה ילדים המדברים שפות זרות כגון ערבית וז'רגון.

אחר שהיה גטמן ושפיגלמן הביאו את מכשירי הגן מיםו החלה העבודה המסודרת פחות או יותר בגן. הרבה עבודות גן אין לעשות עתה, מחסר החמרים הדרושים.

שאר הסעיפים של סדר היום נדחו לישיבה הבאה

[חתימה] מזכיר: י. שפיגלמן


ישיבת המורים כ''ד סיון תרע''ז


נוכחים כל המורים והגננות.
על הפרק: חלקת העבודה בשעורי תלמידות הסמינר.

היו''ר מקריא את שמות התלמידות ומתברר כי מספר השבוע אחת או שתים נוסעות מכאן , מתעוררת השאלה אם כדאי לפתוח את השעורים, אבל מחליטים לפתח את השעורם, אך בתנאי שמספר התלמידים יהא קבוע.

השעורים יתחילו מיום הראשון הבא.

מחלקים את המקצעות:

ה' סוקניק: 2 שעות תנ''ך
ה' סוקניק: 1 שעה דקדוק

ה' גטמן: 3 שעות עברית קריאה וחבור.
ה' גטמן: 1 שעה טבע

ה' בבין: 2 שעות דברי הימים.

ה' בורוכוב: 2 שעות מתימתיקה

ה' יונה: 1 שעה פיסיקה

עניין החגיגה

ה' גטמן: מוסר בשם הועדה לעריכת החגיגה כי בגלל צריכה החגיגה להערך אולם גם אנשים מן הצד הרוי להשתתף בה . ההוצאות הדרושות לכך תדלאנה באצעות שונים. התכנית היא בערך כזאת תהון??? הועדה מצאה את החזון משירת יוסף מאת ו. קצנלסון למתאים בשביל החגיגה. 2 נומרים שירה במקהלה בעזרת ה' קרצבסקי הגב' פרלמן חברו מקהלה דקלמים אחדים ביניהם רצוי שיהיה גם מן התו

23


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב