| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

ה' סוקניק: מציע לפנות בשאילה לועד המושבה כפר-סבא בקשר משכרת הגננת הגב' גרודסקי.

ה' גטמן: מזכיר בהיתה הסכמה עם ועד המושבה שאין למורים לדאג למשכרת הגב' גרודסקי ולכן עלינו לעמוד על החלטה זו. בהמשך הונוחים מתעוררת השאלה , אם עלינו להסכים להצעתועד המושבה בדבר גבות שכר לימוד מהורי התלמידים להוצאותביה''ס. אגב הועד המושבה בקש רשימת ההורים.

ה' סוקניק גטמן מדגישים שצריך לבאר לועד המושבה שאין לו שום רשות להתערב בעניני בית הספר ולהזה יבין שכל יעשה שום צעדים במשא ומתן עם הורי התלמידים על חשבון ביה''ס.
הסכמה כללית להצעת סוקניק-גטמן.
שאלת המשכרת נשארה פתוחה, אולם מטולים על ה' בבין לביא דברים עם ה' סקיבין בנדון משכרת הגב' גרודסקי בנוגע למשכרת הגב' שרייבר.

הד''ר טהון הודיע שפנה בשאלה אל הד''ר אנגל, מנהל התחכמנו ע''ד משכרת הגב' שרייבר ולאחר שתתקבל תשובה ממנו נדע איך יפול דבר.

הגב' שרייבר: מודיעה כי היתה שפירה בתור גננת ע''י ה' אנגל לשנה בלי כל תנאים.

ה' גטמן לבבין: מציעים לפנות לועד ההגירה שישלם לע''ע לגב' שרייבר את משכרתה עד בוא תשובה מאת הד''ר אנגל.

מציעים לפנות יחד עם הגב' שרייבר לועד המורים המהגרים בתביעה את משכרתה , ולשם ברור הענין , לאחר שמורים מהתחכמנו ערערו על משפחה מלכו הגב' שריבר וה' גטמן לפתח תקוה

החלט:

לפנות לועד המורים המהגרים בדבר משכרת הגב' שרייבר ופרלמן.

ב) מהלך הלמודים בגו-הילדים.

הגב' שרייבר מוסר דו'ח מהגן. הגן נחלק לשתי מחלקות. במחלקה הנמוכה מספר המבקשים את הגן 27 ובמחלקה השניה 35.

מעסיקים את הילדים 4 שעות ליום. 2 שעות למוד ושתי שעות משחקים.

22


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב