| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

הבא ואולך והיא הרפוי מסודר

טיול כללי

קובעים טיול כללי לכל תלמידי ביה''ס ביום השלישי הבא.

המקום: עין-חי.

הזמן: יוצאים בשבע בבוקר ושבים בצהריים.

השגחת אחה''צ

מחר מתחילים להשגיח על התלמידים הבאים להכין את שעוריהם בביה''ס משעה 4-3 אחה''צ.

תקון הסופית

מוסרים לה' גטמן לתקן את הסוכות ביחוד ד] ???[
לפי הצעת ה' גטמן נותנים ל יחיא השמש את 6 הבישלקים לחדש שנקבעו לשם תקון - סוכות ביה''ס והוא יעשה את העבודה הזאת.

סדור חגיגה

נבחרה ועדה של שלשה שתעבד תרנות לחגיגה בביה''ס.
חברו הועדה: ה''ה גטמן, שפיגלמן, פרלמן.

סדור היומנים

מוסרים לה' בורוכוב שיסדר דוגמא של [????]

[חתימה] המזכיר: י. שפיגלמן


ישיבת המורים י''ז סיון תשע''ז


נוכחים כל המורים והגננות
היו''ר מציע סדר היום:

א) משכורת המורה הגב' פרמן והגננות שרייבר וגרידוסקי..
ב) מהלך הלימודים בגן ובביה''ס.
ג) העלאת והורדת תלמידים.

היו''ר מעיר אמנם אין לחבר המורים שום אפשרות של החלטה בנדון משכרת המורות והגננות, אבל בכל זאת עלינו להתענין בזה.

21


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב