| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

ה' יונה: מחוה את דעתו שרצוי להשקדים. את עריכת החגיגה לפני 16 תמוז כי כ' תמוז חפוף אח''כ וחשבונה החגיגות בביה''ס יותר מדי.

ה' בורוכוב: הוא בעד הצמצום בשבנות, כי נשף הנמשך יותר מדי בזמן סופו להביא את הקהל לידי שעמום.

ה' בבין: בחגיגה משתתפים רק כחות ביה''ס בלתי רצוי לתת לנשף פרסום רב בחוץ ו???? לקבל אחריות של מזמנים ??? צריכה להיות שנים שלשה שירים מעט התעמלות וחזיון בסוף. זמן החגיגה מה' עד י תמוז. בשעה 5 אחה''צ

משאירים בידי הועדה לסדר אתי הנשף בהתאם לחות דעת המורים ובחפש גמור בסדורו.

עניין המשכרת

ה' בורוכוב: מודיע בשם ה' יחיאלי , כי אין את מי לדבר בנדון משכרת הגב' שרייבר, כי ה' יפה איננו בפ''ת עתה. צריך איפוא לחכות לבואו.

עניין הכד והחבית

לפי החקירות האחרונות של הגב' גרודסקי נמצא כי אין להשיג חבית במושבה. והחלט:

לשלוח שני מורים לקלקליה שיקנו כד-חרס להחזקת מים בביה''ס.

עניין הרפוי

הנסיון הראה שרפוי העיניים מקלקל את כל השעה, צריך איפוא לשנות ולדחותו עד השעה האחרונה. הילדים מתאוננים שהרפוי מתאים להם במאד, צריך לבקש שהתמסר תהא רפויה יותר.

ה' בורוכוב: מציע יומנים בסדר חדש.

ההצעה נדחתה

מהלך הלמודים בביה''ס

מחלקה א'

המחנכת הגב' פרלמן:

בכלל המחלקה היא פנינות קצת היא גמרה עכשיו

24


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב