| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

10 - 9:15

11:15 - 10:30

12:15 - 11:30

החלט: שהכנת השעורים והיו משעה 3 עד 4 אחה''צ.

תכנית לכ''ו אייר

אבגדה
הסתכלות

סוקניק

דקדוק

ריבלין

חשבון

בורוכוב

כתיבת א''י

בבין

התעמלות

גוטמן

קריאה
וכתיבה

שפיגלמן

חשבון

בורוכוב

שירה

יונה

תולדה

סוקניק

דקדוק

ריבלין

אגדה

ריבלין

הקראה

יונה

תנ''ך

גטמן

חשבון

בורוכוב

הקראה

סוקניק

שירה

פרלמן

הסתכלות

שפיגלמן

התעמלות

גטמן

תנ''ך

יונה

כתיבת א''י

בבין

[חתימה:]המזכיר: יוסף י. ריבלין


אספת - המורים אור ליום כ''ו אייר תרע''ז

השתתפו: מר בבין, בורוכוב, גטמן, יונה, סוקניק, ריבלין, שפיגלמן, הגב' שרייבר, ופרלמן:קבעו מחנכים לכתות:א' - הגב' פרלמן; ב' - מר שפיגלמן; ג' - מר גטמן; ד' - מר בורוכוב; ' - מר סוקניק; ו' - מר יונה.

הגב' פרלמן קבלה על עצמה להורות 18 שעות לשבוע, וכן הוא בורוכוב.

החלט:שכל מורה יורה 22 שעות לשבוע.

באספה זו סדרו גם את תוכנית הלימודים לפי הטבלא מעבר הדף.

16


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב