| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

המורים

בבין

20 שעות

בורוכוב

18 שעות

גטמן

20 שעות

יונה

21 שעות

כיתה א'6 שעות: חשבון
כיתה ב'כיתה ג'6 שעות: חשבון6 שעות: עברית

6 שעות: מולדת וציור

2 שעות: התעמלות

כיתה ד'8 שעות: תנ''ך6 שעות: חשבון2 שעות: התעמלות
כיתה ה'6 שעות: תנ''ך

2 שעות: כתיבת-הארץ

6 שעות: חשבון2 שעות: התעמלות
(יחד עם ו')
כיתה ו' - ז'2 שעות: כתיבת-הארץ

2 שעות: עברית

2 שעות: התעמלות
(יחד עם ה')

2 שעות: טבע

6 שעות: תנ''ך

6 שעות: חשבון

3 שעות: עברית

17


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב