| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

-- כי [כל] חדוש הוא ה---- , וצריך לתת לפי מקום גדול בביה''סמר בבין הוא חושב כי השאלה העקרית היא עד כמה נשנה את התכנית כאן
------ביה''ס שהיה בעיר. לפי מה שיבוא מדברי כל המורים הזו? צריך להמשיך.

---- ביה''ס בעיר למסור לכל מורה כיתה לאמר שיורה בה כ''ב שעות.

ודי נסכים --- יהיה אפשר לסדר אחרי הצהרים - לא בשעות הלמודים כנוגע למקצועות הרי בנין שאלה רבה, מפני שבכיתות הנמוכות - אלו שיש לנו - יש [חמר] בלמודים: תנ''ך, עברית, וחשבון.

מר גטמן: הוא חושב שדוקא כאן היו יכולים לעשות נסיונות משום שהכל ברשותנו.

הוא חושב שאם נסכים שבשביל עבודה אפשר לבטל מזמן הלימוד ליותר מיום

צריך לקבוע לימוד בימי החופש - בכל-אופן שלא יהיו ימי החפש כרגיל הוא מציע שהתלמידים יבוא, לביה''ס אחר''צ (לעשות שיעורים) ומורים אחדים יבואו להשגיח על היבויה.

מר יונה: הוא חושב שבעיקר צריך לשים לב לעבודות חופש.

החלט: שישימו לב לעבודה ואפילו אם ודרש בטול זמן הלימודים.

נבעד הצעה זו: יונה, סוקניק, גטמן, שפיגלמן, הגב' פרלמן.

החלט: יש רשות למורה להעסיק תלמידים בעבודה בשעות הוא .
אם זה נוגע גם לשעות מורים אחרים צריך לזה הסכמת חבר-המורים כלו.
בנוגע למספר השעות בכל כתה מחליטים: לכיתה א' - 24 שעות לשבוע
לכיתה ב' - 24 שעות לשבוע
לכיתה ג' - 30 שעות לשבוע
לכיתה ד' - 30 שעות לשבוע
לכיתה ה' - 30 שעות לשבוע

החלט: לפתח כתה לתלמידי שנות הלימוד ו' - ז'
מספר שעות הלימודים לשבוע - 30
החלט: ללמד רק לפנ' הצוהרים בשגיחי המורים התרנות על התלמידים אשר יבוא להביא שיעורים

סדר השעות

9 - 8:15

15


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב