| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

[מחלקה] ד'

אסיפת המורים כ''ה אייר תרע''ז


השתתפות: מר בבין, ברוכוב, גלמן, יונה, סוקניק, ריבלין, שפיגלמן, והגב' פרלמן, שרייבר.

ביום הזה באו לביה''ס 156 תלמידים, ונחלקו לפי הכיתות: גן-הילדים - 58; [מחלקה] א' - 30; ב' - 29; ג' - 18; ד' - 10; ה' - 11.

הגב' פרלמן: מצעה בשם הא' אדלר שהיא תתחיל להשתתף בביה''ס בעבודה. בדבר המשכורת ישתדל הוא להמציא לה.

החלט: שהגב' פרמן תורה בביה''ס, בדבר משכרתה ודאג מר אדלר.

ממשיכים לדון בדבר תוכנית לימודים

מר סוקניק: לפי''ד אין אפשרות לעשות כאן נסיונות חדשים, אין אפשרות לסדר את ביה''ס כהצעה מר גטמן. לזה היה צריך להתבונן מקדם, ולא עכשיו בשעה שצריך לגשת סדר אל העבודה למצב אחר מי יודע עד מתי נוכל להשאר פה. לדעתו צריך לתת לתלמידים סדר שלם. אין להתחיל בפרוגרמות ארכות שכל שיעור הוא חוליה בשלשלת של פרוגרמה, כי אם כל שיעור צריך שיהיה דבר שלם בפני- עצמו. עלינו להצמצם בתכנית לבחר למורים אחדים ולהראות בהם הוא מסכים לדברי מר רבלין בנוגע לתכנית. אך צריך לשים לב שהשיחות לא תהיינה קשורות בשיעורים שאחריהן. צריך כאן לשים לב לחינוך וכאן יש לנו אפשרות להתקרב אל התלמידים צריך ששיעורי ביה''ס תהיינה לתלמידים שעות קורות- רוח שעות שכחת הולך.

הוא מציע להתהלך אתם ברכות. עיקר ביה''ס כאן אינו שלא יאבדו שעה חלילה כ''א לדאג להם שלא יתקלקלו ושלא יסבלו המצב. הוא מסכים לדברי מר גטמן שהציע לסדר את ביה''ב כאן מורה לכיתה, מורה לכיתה

מר יונה: לפי''ד אין כאן מקום לנייונות משום או - קבועות הזמן שנשאר פה. דעתו הוא שהניסיונות החשובים באמת בשבילנו יעשו בביה''ס קבוע ולא כגון, משום שלא נזרה לראות תוצאות. דעתו הוא שאמנם צריך לנצל את ההזדמנות, אבל היביל? הזה יהיה בתוך גדר הושכת העבודה של ביה''ס מלבד המקצעות שנזכרו מקדם צריך לפי''ד, להנהית כאן עבודה ומפני שהתלמידים קרובים כאן לקרקע, עלינו לה שתדע יותר על כל המקצועות עד כמה שאפשר לטובת העבודה, וגם להרבות בטיולים. צריך שהחדשים האלה ירשמו בנפשם באופן שלאימחו.

מר שפיגלמן: לפי''ד א'א להסכים בעיקר הדבר לדברי מר גטמן להכניס נסיונות חדשים אחרי שאין פה עיון אלא בחדשי הקיץ. עלינו להמשיך את ביה''ס הקודם ואם יש הזדמנות לדברים חדשים שיז דאני לפנינו נשחות בהם. מבלי לטשטש צורת ביה''ס.

14


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב