| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

מר בבין: הוא מתנגד לקבלת חופשה כאלה המטילים צל על כבוד המורים. הוא שואל: לנו היה ביה''ס קיים ביפו, האם גם אז היה נוסע באמצע השנה לגליל? הוא מעיר שניסע לגליל תארך שבועיים. בפרינסיפ הוא מתנגד לזה - ואולם אם יש נחיצות בדבר יסע.

מר יונה: הלא מוצא אשר אם גם לא יהיה צריך השבעת מורים, יצטרך מר שפיגלמן להשאר פה ואחר ילך הגלילה, מפני שהוא מורה לכיתות הנמוכות מה שאין בינינו רבים. הוא מבקש דו''ח ממר שפיגלמן למה זה לא בא עד היום. הוא מוצא בזה עלבון למורים.

מר שפיגלמן: מה שלא בא עד הנה, הוא מאשר חשב כי אחרי שנגזרה גזרה שהרבקים ילכו הנה יהיה די מורים גם בלעדו עד שיתברר הדבר. ויוכל להתיחס באדישות אל הדבר. ואף עכשיו אין הוא יודע אם תפתח כיתה ז'. לשש מחלקות יספיקו ששה מורים. בנוגע לשאלת האחריות שהיתה עליו, מוצא הוא שאחריות היתה רק על עולה המורים שבאו הנה, כי בגלות על אלה המורים שבאו הנהף כי קבלוה עליהם, והם הלא עבדו באמת. בכל -אופן מבאר הוא שלא יכול לבוא הנה עד היום.

החלט:
1) אין מורה נוסע בלי רשיון המורים.
2) לתת למר שפיגלמן חופש לשבוע לנסע.
3) לתתלמר שפיגלמן חופש בערב חג השבועות.

דנים ע''ד התוכנית בכלל

מר גטמן: חושב שביה''ס כאן צריכים להתחשב עם חומר התלמידים והמקרה צריכים לתת החופשה הגמורה למורים להורות לפי תנאי- המקום והזמן ב זה וכ גם המורים שיוכלו לעשות כאן נסינותיהם, אחרי שלא יהיה פנאם קבוע המכריחנו ללכת בדרך גלילה ומסורה, להכבות בטיולים בכל הזדמנות שאפשר ללמוד איזה דבר בכלל צריך לשים לב להתפתחות גופנית, לקריאות ספרותיות ולהרים את לימוד התלמיד

מר ריבלין: מוצא אם גם שבתיאוריה מאד הצעות מר גוטמן, הנה למעשה אי-אפשר הוציא זאת לפעל כי ע''י שלא תהיה התוכנית קבועה תבואנה התנגשות בין שעורים לשעורים צריך אמנם להתחשב עם דברי מר גוטמן אך בסדר תוכנית קבועה בנוגע ללימודי הטבע צריך ידי להתחשב עם הסביבה ועם משק הכפר ולבנות לתוכנית בכלל הנה צריך שותפסו בה מקום חשבון 1) תנ''ך 2) עברית. 3) חשבון. 4) טבע לפי הסביבה. על שאר הלמודים אפשר לותר.

[חתימה] המזכיר יוסף י. ריבלין


13


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב