כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
כיום מסייעות מכונות משוכללות באריזת הפרי.

99


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |