כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
לפני שנים נעשתה אריזת התפוזים בידיים. בתצלום נראה, הראשון מימין, מנהל העבודה משה דרויאן, מוותיקי המקום.

98


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |