כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
חק''ל הקימה בשטחי כפר-סבא גן-ירק גדול המעסיק עובדים רבים מבין העולים החדשים.

97


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |