כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בית חרושת ''מיצארון'' מעבר את פרי הפרדסים. הוקם בימי מלחמת העולם השניה.

100


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |