כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בשיטות חדישות ומשוכללת מוציא בית החרושת תוצרת מעולה.

101


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |