כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בית חרושת ''סרגון'', למוצרי טריקו. שני שלבים לתהליך הייצור: תחילה נעשית הסריגה.

102


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |